Afgelopen weken organiseerde Ortec Finance haar jaarlijkse dPi (de Prospectieve informatie) trainingsdagen. Tijdens zeven landelijke sessies mochten wij ruim 300 deelnemers van 190 corporaties verwelkomen. Een record opkomst waar we erg trots op zijn! De trainingsdagen stonden geheel in het teken van de dPi-uitvraag 2018.  Dit jaar verloopt de dPi-uitvraag namelijk voor het eerst via het nieuwe SBR portaal.

Overgang naar het SBR-portaal

Tijdens het ochtendprogramma werd er een korte toelichting gegeven op de overgang van CorpoData naar SBR-wonen. Ook werd er ingegaan op de consequenties van deze overgang voor de uitvraag. Ten slotte werd er aandacht besteed aan de ondersteuning die Ortec Finance kan bieden met WALS/FMP.

Belangrijkste wijzigingen

Naast een aantal inhoudelijke wijzigingen in de gegevensuitvraag van de dPi, is de belangrijkste verandering dit jaar dat er rechtstreeks vanuit WALS/FMP een export gemaakt kan worden die vervolgens direct ingelezen wordt in het SBR portaal. Hiermee vervalt de Excel-tool waarmee er voorgaande jaren van de dPi-rapportages uit WALS/FMP een XML-bestand gegenereerd werd.

Na de ochtendpresentatie was er volop ruimte om met de eigen dataset aan de slag te gaan. Ook waren er Ortec Finance consultants aanwezig om alle vragen te beantwoorden.

Middagprogramma

Tijdens het middagprogramma heeft SBR-wonen een toelichting gegeven op het nieuwe portaal. Na de toelichting organiseerde SBR-wonen test-/demosessies voor kleine groepjes van corporaties. Aan de hand van fictieve data kon men rondkijken in het nieuwe portaal en zo de eerste ervaringen opdoen.

Ondersteuning nodig bij dPi-2018?

De komende tijd gaat u druk aan de slag met de verwerking van alle gegevens in WALS/FMP en de export in het SBR portaal. Indien u hierbij nog ondersteuning wenst, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon.

Contact