Ortec Finance is op 17 en 18 maart aanwezig op de VNG Belastingconferentie 2020 in Arnhem. Samen met Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, Gemeente Amsterdam en Centric organiseren wij op beide dagen twee interessante workshops. Ben je er ook bij en wil je meer te weten komen over taxeren op GBO of hoe gemeenten inwoners optimaal inzicht kunnen verschaffen in de totstandkoming van de WOZ-waarde? Schrijf je gelijk in voor de volgende sessies:

  • Overgang naar taxeren op GBO; van A tot Z
  • Maximale acceptatie WOZ-waarde? Voortdurende transparantie!

Thema: Op de vleugels van digitalisering

Op de vleugels van digitalisering. Dat is de reikwijdte van de VNG Belastingconferentie in 2020. Want digitalisering heeft invloed op het hele belastingwerkveld: van big data, taxaties, procederen, kennisdeling tot contact met burgers. De vraag is: waar staat u in het grote geheel?

Overgang naar taxeren op GBO; van A tot Z

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente is deels overgegaan op het waarderen op GBO. In deze workshop wordt u bijgepraat over het gehele traject; van inventarisatie en modelaanpassingen tot voormelding en beschikking. U krijgt inzicht in alle ervaringen die GBTwente heeft opgedaan bij zowel de werkzaamheden als bij de communicatie met haar inwoners. Wilt u zonder beren op de weg overstappen naar waarderen op GBO? Bezoek dan deze workshop!

  • Dinsdag 17 maart om 14:00 - 15:00
  • Woensdag 17 maart om 13:00 - 14:00
    Schrijf je nu in 

Maximale acceptatie WOZ-waarde? Voortdurende transparantie!

De acceptatie van en het vertrouwen in de WOZ wordt vergroot door volledige transparantie. Gemeente Amsterdam zal in deze workshop laten zien hoe zij haar inwoners optimaal inzicht verschaft in de totstandkoming van de WOZ-waarde. In een gezamenlijke pilot met leveranciers geeft de gemeente haar inwoners de mogelijkheid de maandelijkse waardeontwikkeling van hun woning te volgen. Ze krijgen de mogelijkheid de geregistreerde kenmerken en de overeenkomstige waarde van hun woning op elke datum te bekijken en de impact van de veranderende markt of gewijzigde kenmerken in te zien. Zelfs de actuele waarde van de woning wordt getoond!

Het doel van deze pilot is de interactie met de inwoners te vergroten en de angel uit het bezwaarproces te halen door de inwoner regelmatiger te informeren over de WOZ-waardering. De relatie tussen de kenmerken, de waardering en de marktontwikkeling wordt inzichtelijk. Vragen van inwoners worden direct afgehandeld, wijzigingen van de taxateur zijn direct zichtbaar in de waardering en de kwaliteit van de taxaties nemen toe. Uiteindelijk leidt dit tot breder gebruik van de WOZ-waardering.

Deze pilot is mogelijk door een unieke samenwerking van gemeente Amsterdam, Ortec Finance en Centric. Continu inzicht in kenmerken en waarderingen vergroot de acceptatie van de WOZ. Een moderne manier van waarderen staat borg voor consistente, maandelijks aangepaste marktconforme waarderingen.

  • Dinsdag 17 maart om 16:45 - 17:45
  • Woensdag 17 maart om 11:00 - 12:00

Schrijf je nu in