Pensioenfondsen over de hele wereld worden geconfronteerd met uitdagende omstandigheden: aanhoudende lage opbrengsten, complexe verplichtingen. regeldruk, goed bestuur en communicatie met leden. Ortec Finance biedt software en services voor het managen van deze uitdagingen. Wij bieden onafhankelijke support op het gebied van (dynamisch) asset liability-management, strategisch risicomanagement, economische scenario‘s, prestatiemeting & attributie en communicatie. Wij richten ons niet alleen op toegezegde pensioenregelingen, maar ook op de transformatie in de richting van toegezegde bijdrage- en hybride regelingen.

Pensioenfondsen hebben een passende (investerings)-strategie nodig om de juiste balans te vinden tussen hun lange-termijn doelstellingen en korte-termijn beperkingen, evenals de belangen van verschillende stakeholders. Ook worden ze vaak geconfronteerd met complexe regelgeving. Het hoofddoel van Asset Liability Management is om deze uitdagingen het hoofd te bieden, en Ortec Finance faciliteert u in dit verband met haar expertise, haar ALM-oplossing GLASS en haar consultancy diensten. 

Vanwege de dynamische omgeving is het van cruciaal belang om te zorgen dat uw plan het bereiken van de strategische doelstellingen in het vizier houdt en binnen de risicotolerantie blijft. Voor dit doel hebben we onze Navigator ontwikkeld, die de belanghebbenden in staat stelt om up-to-date te blijven en Strategisch Risicomanagement mogelijk maakt. Ten slotte biedt Ortec Finance ook diensten en software voor performance meting & attributie ter ondersteuning van de identificatie van goede investeringsbeslissingen.

Meer over PEARL

Holistische benadering van de communicatie met leden

We richten ons niet alleen op toegezegde pensioenregelingen, maar ook op de transformatie in de richting van toegezegde bijdrage- en hybride regelingen. Wij zijn van mening dat een holistische benadering van de communicatie met leden, die rekening houdt met alle financiële assets, de beste manier is om hen te helpen met het nemen van de juiste beslissing. We hebben ruime ervaring met online tooling en dataverwerking om drempels te verlagen en om te helpen mensen te activeren en te betrekken bij hun toekomstige inkomen.

Meer over OPAL

Grondig, doeltreffend en onafhankelijk

Ortec Finance combineert state-of-the-art technologieën, de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en praktische ervaring om u bij deze uitdagingen te faciliteren. Onze langdurige samenwerking met de academische gemeenschap zorgt ervoor dat onze methodologie gestoeld is op wetenschappelijk onderzoek. We investeren ook intensief in het begrijpen van de behoeften van onze klanten, om te zorgen voor een soepele en praktische toepassing van onze geavanceerde software voor beslissingsondersteuning. Wij waarderen onze onafhankelijkheid, die garandeert dat we het beste niveau van ondersteuning kunnen bieden aan onze klanten. Daarom onthouden we ons van elke activiteit die zou kunnen leiden tot belangenverstrengeling (bijvoorbeeld selectie van managers).

Meer over GLASS

Enkele van onze klanten

Verschillende uitdagingen, één oplossing

  • We moeten een passende (investerings) strategie gebruiken om het juiste evenwicht te vinden tussen de belangen van verschillende belanghebbenden
    Dit is essentieel voor een goed strategisch risicomanagement. Na het formuleren en implementeren van de strategie, dienen pensioenfondsen de feitelijke beleggingsportefeuille te monitoren en te zorgen dat deze in overeenstemming blijft met de strategische doelstellingen en risicobereidheid. Bovendien kan een kwalitatief hoogwaardige ex-post analyse helpen om de juiste ex-ante beslissingen te nemen. Dit is uiteengezet in het Ortec Finance Strategic Risk Management kader.
  • Wij willen het begrip van de pensioendynamiek verbeteren ter ondersteuning van de strategische besluitvorming, om zo de doelstellingen van het fonds te verwezenlijken.
    Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance volledige en consistente ALM simulatiesoftware (GLASS) voor modellering van pensioenverplicht
  • We moeten regelmatig de strategische risico's van onze plannen evalueren, die het gevolg zijn van veranderingen in de financiële positie of de marktomstandigheden
    De Risk Navigator biedt institutionele beleggers een duidelijk kader, met een actueel overzicht van de financiële risico's vanuit het perspectief van een holistische balans. Hierbij inbegrepen is periodieke begeleiding over hoe en wanneer deze risico's te managen.

Enkele van onze klanten