Ortec Finance is wereldwijd een vooraanstaande aanbieder van Asset Liability Management (ALM) en Own Risk and Solvency Asessment (ORSA) voor verzekeringsmaatschappijen. Als onafhankelijke specialist biedt Ortec Finance complete en consistente risicomanagement-simulatiesoftware (GLASS) voor het modelleren van verzekeringsrisico’s, assetklassen, beleggingsbeleid en economische scenario’s. Een ALM- of ORSA-analyse is bedoeld om meer begrip en inzicht te krijgen in de balansdynamiek van de verzekeraar en het strategische beslissingsproces te ondersteunen, om zo de doelstellingen van de onderneming te helpen bereiken.

Ortec Finance biedt ALM en ORSA aan als software en als service. De risicomanagementsoftware (GLASS) maakt het voor verzekeraars mogelijk om in-house controle te krijgen over de strategische beslissingen. Het servicemodel geeft bovendien toegang tot hoogopgeleide consultants en rapportageservices. Onze oplossingen gelden voor elk type verzekeraar, waaronder leven, schade en zorgverzekeraars.

Om hun polishouders zekerheid te bieden, en tegelijk de belangen in het oog te houden van stakeholders  als wet- en regelgevers en aandeelhouders, moeten verzekeraars hun balans effectief beheren. Ze moeten de belangrijkste risico’s identificeren en inzicht krijgen in de gevolgen die ze kunnen hebben voor de toekomstige ontwikkeling van assets, liabilities en hun eigen solvabiliteit. Op basis van het inzicht dat een ALM- of ORSA-analyse verschaft kunnen het senior management en trustees een strategisch beleid vaststellen. Daarmee kunnen de strategische doelen gerealiseerd worden die de behoeften en risk appetite van alle stakeholders weerspiegelen.

Een ALM-studie resulteert in een strategisch beleidsframework, ofwel een geïntegreerd (dynamisch) beleid met betrekking tot beleggingen, producten en het bedrijf zelf, rekening houdend met de relevante regelgeving. Een ALM-analyse kan ook worden gebruikt om een gedetaileerdere specificatie van een beleidsinstrument te ondersteunen, zoals een beleggingsbeleidsanalyse van diverse allocatie- en hedgingstrategieën, nieuwe en alternatieve assetklassen, leverage, derivaten, enzovoort.

Een specificatie van het strategisch beleid van de verzekeraar is een van de eerste stappen van het Strategic Risk Management-framework. In de loop van de tijd kunnen veranderingen plaatsvinden in de financiële positie of de marktomstandigheden, die zowel van invloed zijn op de haalbaarheid van strategische doelen als op de risicotolerantie. De strategie moet dus voortdurend worden geëvalueerd in het kader van Strategisch Risicomanagement. Voor dit doel biedt Ortec Finance een consistent risicomanagement-simulatiemodel (GLASS). Met deze software kunt u geïntegreerde risico’s en rendementen repliceren voor de korte en lange termijn.

ALM- en ORSA-analyses geven het senior management inzichten om een strategisch beleid te formuleren dat gericht is op het behalen van strategische doelen, die een weerspiegeling zijn van de behoeften en risk appetite van alle stakeholders.

Wereldwijd ervaren serviceprovider

 • Belangrijke ALM/ORSA-provider voor verzekeraars en pensioenfondsen over de hele wereld
 • Uitgebreide mogelijkheden voor beleggingsstrategie-analyse, inclusief derivaten (overlays), private assetklassen, life-cyclefondsen of target-datefondsen
 • Expertise in het configureren van specifieke pensioenschema’s en valuatieregels
 • Multinationale aanpak voor het samenvoegen van plannen met verschillende valuta, verzekeringsproducten en regelgeving

Grondige risico-analyse

 • Maandelijkse en jaarlijkse simulaties voor een consistente ondersteuning van het complete Strategic Risk Management-framework voor het formuleren en evalueren van strategieën voor de korte en lange termijn
 • Unieke economische-scenariogenerator (DSG) en Ortec Finance Scenarioset (OFS) met meer dan 600 economische variabelen en benchmarks wereldwijd

Klantgericht

 • Geavanceerde software en strategisch pensioenadvies, gebaseerd op ruim dertig jaar ervaring met klanten wereldwijd

Meer over GLASS voor Verzekeraars

Gerelateerde insights

Ervaren wereldwijde dienstverlener  

 • ALM/ORSA marktleider voor verzekeraars en pensioenfondsen wereldwijd
 • Uitgebreide mogelijkheden voor analyse van de investeringsstrategie, inclusief derivaten (overlays), private beleggingscategorieën, lifecycle of target-date fondsen
 • Deskundigheid in het configureren van specifieke verzekeringsproduct- en waarderingsregels
 • Multinationale aanpak maakt aggregatie mogelijk van entiteiten met verschillen in valuta, verzekeringsproducten en reguleringsvereisten
   

Grondige risicobeoordeling

 • Maandelijkse en jaarlijkse simulaties ondersteunen het volledige Strategisch Risicomanagement kader voor het formuleren en evalueren van de lange- en korte-termijn strategie op een consistente manier
 • One-of-a-kind economische scenariogenerator (DSG) en Ortec Finance Scenario (OFS), met een wereldwijde dekking van meer dan 600 economische variabelen en benchmarks

Klantgericht

 • Geavanceerde software en strategisch advies op basis van drie decennia ervaring met ons wereldwijde klantenbestand