Ortec Finance is een wereldwijd toonaangevende leverancier van Asset Liability Management (ALM) voor pensioenfondsen. Een ALM-analyse heeft tot doel om uw begrip van pensioen dynamiek te verbeteren, ter ondersteuning van de strategische besluitvorming en om u te helpen uw doelstellingen te realiseren. Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance advies en software voor het modelleren van activa, passiva en beleidsinstrumenten (bijvoorbeeld bijdragen) van een pensioenplan met zijn GLASS-platform.

Als pensioenfonds dient u effectief uw balans te beheren om lange-termijndoelstellingen te behalen, en tegelijkertijd om te gaan met beperkingen op de korte termijn. U dient de bronnen van grote risico's te identificeren en inzicht te krijgen in de gevolgen voor de toekomstige pensioenen, bijdragen en gefinancierde niveaus. Gebaseerd op het inzicht dat een ALM-analyse biedt, kunnen senior management en bestuur een strategisch beleid formuleren dat gericht is op het bereiken van de strategische doelstellingen, en dat tegelijk de belangen en de risicobereidheid van alle belanghebbenden reflecteert.

Het resultaat van een ALM-oefening is een strategische beleidskader, met inbegrip van een geïntegreerd (dynamisch) investerings-, bijdrage en indexeringsbeleid, dat rekening houdt met de relevante reguleringsvoorschriften. U kunt een ALM-analyse ook gebruiken ter ondersteuning van een meer gedetailleerde specificatie van een beleidsinstrument, zoals een investeringsbeleid analyse gericht op verschillende allocatie en hedging strategieën, nieuwe en alternatieve beleggingscategorieën, hefboomwerking, derivaten, lifecycle of target-date fondsen, en meer.

Een specificatie van het strategische beleid verwijst naar de eerste stappen van het Strategisch Risicomanagement kader. In de loop van de tijd zullen veranderingen in de financiële positie of marktomstandigheden van invloed zijn op de haalbaarheid van uw strategische doelstellingen en de risicobegroting. Dit vereist continue evaluatie van de strategie, aangeduid als Strategisch Risicomanagement. Ortec Finance biedt hiervoor een ALM-simulatie platform (GLASS), dat geïntegreerde lange- en korte-termijn risico's en rendementen repliceert.

GLASS platform ondersteunt investeringenbesluiten

Met onze ALM simulatie software gebruiken we een totale-balans benadering. Dit betekent dat activa, passiva en alle beleidsinstrumenten consequent in de toekomst geprojecteerd worden, met inbegrip van de modellering van reguleringsvereisten. Dit stelt u in staat om de risico- en rendementsgevolgen van beslissingen duidelijker te begrijpen. We doen al het mogelijke voor onze klanten opdat zij de complexiteit van de investeringsbesluitvorming optimaal kunnen managen. Wij geloven dat modellen in het algemeen – en scenariomodellen in het bijzonder – de meest nuttige hulpmiddelen zijn om dit te ondersteunen.

Meer over Glass voor Pensioenfondsen

Ervaren wereldwijde dienstverlener

  • ALM marktleider voor pensioenfondsen over de hele wereld
  • Uitgebreide mogelijkheden voor de analyse van de investeringsstrategie, met inbegrip van derivaten (overlays), private beleggingscategorieën, lifecycle of target-date fondsen, en meer
  • Expertise in het configureren van specifieke pensioenregelings- en waarderingsregels
  • Multinationale aanpak maakt aggregatie van plannen mogelijk met verschillen in valuta, boekhoudstandaarden (IFRS, IAS, US GAAP en FRS) en reguleringsvereisten (nFTK, MFR, TLS, enz.)

Grondige risico-beoordeling

  • Maandelijkse en jaarlijkse simulaties ondersteunen het volledige Strategisch Risicomanagement kader voor het formuleren en evalueren van de lange- en korte-termijn strategie op een consistente manier
  • One-of-a-kind economische scenariogenerator (DSG) en Ortec Finance Scenario (OFS), met wereldwijde dekking van meer dan 600 economische variabelen en benchmarks

Klantgericht

  • Geavanceerde software en strategisch pensioenadvies, op basis van drie decennia ervaring met ons wereldwijde klantenbestand