Al meer dan 25 jaar ondersteunen wij corporaties en gemeenten met software, advisering en opleidingen. Van het in kaart brengen van kasstromen, eenduidige en transparante vastgoedwaardering tot en met ondersteuning bij integrale maatschappelijke, financiële vastgoedsturing en WOZ-waardering.

Financiële planning

Gedurende het hele jaar zijn corporaties bezig met het opstellen van financiële rapportages, van de meerjarenbegroting, tot de jaarrekening met de externe verslaglegging richting de toezichthouders. Het in kaart brengen van de toekomstige kasstromen en de waardeontwikkeling van het vastgoed is hierbij van essentieel belang. Dit vormt immers de basis voor deze financiële rapportages. WALS is het prognosemodel van Ortec Finance, dat de kasstromen en de waarde van vastgoed en leningen simuleert. Meer dan 280 (Nederlandse) corporaties vertrouwen op WALS voor het maken van de integrale meerjarenbegroting.

Meer over WALS

Meer over Treasury

Onze dienstverlening

Onze opleidingen

Vastgoedsturing

Wij helpen ruim 75 woningcorporaties hun vastgoedsturing te professionaliseren en bieden softwareoplossingen en advies voor portefeuillemanagement, assetmanagement, vastgoedontwikkeling en projectcalculaties. Vastgoedsturing begint bij de strategie; het portefeuillemanagement. Wij helpen corporaties een snelle en betrouwbare analyse te maken waaruit blijkt of de gewenste transformatie van de portefeuille haalbaar is en of de maatschappelijke doelen daarmee worden bereikt. We ondersteunen corporaties om de complexprestaties te verbeteren en in lijn met de strategie hun portefeuille te transformeren (verkopen, slopen, investeren). We bieden snel inzicht in goed en slecht presterende complexen. Daarnaast helpen we corporaties om grip te krijgen op vastgoedprojecten met betrouwbare projectcalculaties en kasstroomprognoses. Zo zijn we uw partner voor de hele vastgoedpiramide.

Meer over SBI

Meer over AM

Meer over GO

Onze dienstverlening

Onze opleidingen

Vastgoedwaardering

Kent u de actuele leegwaarde of markthuur van uw vastgoed? Vaak is uw informatie achterhaald omdat vastgoedwaarden per definitie aan verandering onderhevig zijn. Daarnaast spelen de kwaliteit en objectiviteit van de waardering een belangrijke rol. Gestoeld op meer dan 25 jaar expertise in modelmatig waarderen en uitgebreide marktkennis, biedt Ortec Finance u met haar Automated Valuation Model (AVM) een passende oplossing. Het is statistisch en wetenschappelijk gezien het meest betrouwbare waarderingsmodel van Nederland en wordt erkend door toezichthouders, hypotheekverstrekkers, de taxatiebranche en accountants. Met AVM beschikt u altijd over een objectieve en actuele leegwaarde en markthuur.

Meer over TMS

Meer over AVM

Onze dienstverlening

Onze opleidingen

WOZ-waardering

De waarderingen in het kader van de uitvoering van de Wet WOZ zijn een jaarlijkse cyclus. Het gehele proces van PMA, waarderen, bezwaar en beroep is tijdrovend en duur. OrtaX brengt hier verandering in. Onze waarderingsapplicatie ondersteunt gemeenten bij de WOZ-werkzaamheden. Het is een unieke applicatie die modelmatig waarderen koppelt aan uitstekende automatiserings- en taxatiekennis. OrtaX zorgt voor een efficiëntieslag, kostenreducering en grip op de werkprocessen. De software is ontwikkeld vanuit de praktijk van gemeentebelastingen en sluit naadloos aan op de verschillende werkprocessen van de gemeente.

Meer over ORTAX

OrtaX opleidingen en events

Verschillende uitdagingen, één oplossing

 • Ik wil vastgoed op de meest eenvoudige en transparante manier waarderen
  Ortec Finance levert al meer dan 25 jaar objectieve en betrouwbare onroerend goed waarderingen voor WOZ- en leegstaande objecten en de marktwaarde in verhuurde staat. Wij bieden ook uitgebreide informatie over de ontwikkeling van de prijzen op gemeentelijk, buurt en postcode niveau en voor verschillende huistypen.
 • Ik wil het juiste evenwicht vinden tussen de sociale, financiële en onroerend goed doelen
  Wij leveren vanuit een onafhankelijk perspectief consistente en kwalitatief hoogwaardige oplossingen op basis van een combinatie van marktkennis, wiskundige modellen en informatietechnologie. Met deze oplossingen optimaliseren woningcorporaties hun sociale, financiële en onroerend goed operationele processen.
 • Ik wil betrouwbare projectberekeningen
  Ik wil projectberekeningen maken die controleerbaar, beheersbaar, uniform en foutloos zijn.
 • Ik wil efficiënte uitwisseling tussen systemen
  Ik wil efficiënt informatie kunnen uitwisselen tussen systemen, aangezien de resultaten van de investeringsberekeningen belangrijke input zijn voor de lange-termijn begroting, rapporteren aan toezichthouders/financiers en de projectadministratie.

Enkele van onze klanten

Gerelateerde insights