Meer keuzevrijheid voor individuen en een toenemende mate van zelfverantwoordelijkheid ten aanzien van pensioen vragen om een passend productaanbod en een goede begeleiding van het individu in zijn/haar keuze. De verschuiving van een Defined Benefit naar een Defined Contribution markt zorgt ervoor dat deze trend in een stroomversnelling is geraakt.


Als DC provider is het belangrijk een passend (kosten en risico’s) pensioenproduct te construeren dat aansluit bij de persoonlijke situatie van het individu. Om een goede keuze te kunnen maken is het van belang dat deze keuze vanuit het perspectief van de gehele financiële situatie inzichtelijk wordt gemaakt. Er bestaat daarom steeds meer behoefte naar middelen om individuen te kunnen voorzien van begeleiding in deze keuzes vanuit een totaal financieel overzicht. De software van Ortec Finance ondersteunt u zowel in het product design alsmede de communicatie van de financiële verwachtingen en risico’s richting u klanten.

Product Design

Ortec Finance heeft jarenlange internationale ervaring op het gebied Asset en Liability Management (ALM) voor pensioenfondsen en verzekeraars. Diverse pensioenregelingen zijn mede tot stand gekomen op basis van beslissingsondersteuning op dit gebied via ons GLASS platform. Daarbij maken we gebruik van onze geavanceerde economische scenario’s om de verwachtingen ten aanzien van rendement en risico’s in beeld te brengen en passende productoplossingen te construeren. Een voorbeeld hiervan is een individueel pensioenproduct met een dynamische life-cycle or glide path die aansluit bij de persoonlijke pensioenambitie waarbij de asset allocatie, risicohouding en/of inleg door te tijd heen aangepast kan worden. Met GLASS kunnen diverse productconfiguraties samengesteld worden en voor diverse persona’s vergeleken worden.

Communicatie

Een passend product is pas geslaagd als ook deelnemers de toegevoegde waarde begrijpen en op een goede manier begeleid worden in de keuzes die ze kunnen maken. Communiceren over enkel één pensioenregeling of aanspraak helpt een individu niet om een goede pensioenkeuze te maken. Het is belangrijk om daarbij alle pensioenaanspraken (zowel de 1e, 2e en 3e pijler) in beeld te brengen en bij voorkeur ook de aanspraken van eventuele partner. Dat bepaalt of het totale inkomen genoeg is om de gewenste levensstijl voort te kunnen zetten of op de gewenste leeftijd te kunnen stoppen met werken. Met ons OPAL platform zijn wij in staat om integraal financieel beeld te kunnen geven en met de technologische voortuitgang van de beschikbaarheid van data kan dit ook laagdrempelig aan deelnemers aangeboden worden. Daarbij kunnen persoonlijke klantreizen aangeboden die inzicht bieden in bijvoorbeeld een keuze binnen een pensioenregeling, maar ook eerder stoppen met werken, minder werken of aanvullende sparen behoren daarbij tot de mogelijkheden. Daarbij wordt pensioencommunicatie geen verplichting maar een gewaardeerde service die ook bijdraagt aan extra klantbinding.

Integraliteit

Integraliteit Het unieke aan Ortec Finance is dat we zowel bij de product design als bij de communicatie gebruik maken van dezelfde economische scenario’s en dus op een consistente manier deze disciplines bij elkaar weten te brengen in onze 2 platformen.

Meer over OPAL platform   Meer over GLASS platform

Voordelen

 • Hoge internationale kwaliteit van real world economische scenario’s
 • Wereldwijde kennis en leiderschap op pensioenadvies en design
 • High-performance rekenengine ten behoeve van individuele pensioencommunicatie
 • MiFID compliant adviesproces
 • Geïntegreerde oplossingen

Verschillende uitdagingen, één oplossing

 • Is het pensioeninkomen van mijn klanten voldoende?
  Nieuwe technologie betekent dat uw klanten niet langer elke keer opnieuw informatie hoeven in te vullen. Vaak volstaat een enkele aanmelding om de beschikbare informatie op te halen, waardoor het veel makkelijker voor hen is om een volledig overzicht te krijgen. U kunt uw klanten activeren door hen meer opties te bieden om te handelen en ze te laten spelen met onderwerpen zoals vervroegde uittreding of aanvulling van een pensioengat.
 • Ik wil mijn dat mijn klanten veilig, gemakkelijk en snel hun pensioeninkomen kunnen aanpassen
  Onze calculatie engine OPAL biedt een volledige financiële planning, rekening houdend met alle financiële risico's en belastingen. Daarnaast bieden wij u een unieke oplossing die vermogensopbouw en pensioenbetalingen (decumulatie) naadloos verbindt, met inbegrip van een geïntegreerde risico-aanpak.
 • Ik heb een hoogwaardige calculatie engine nodig
  Ortec Finance biedt u de engine via een ISAE-gecertificeerd datacenter met hoge rekenkracht, wat betekent dat uw klanten veilig, gemakkelijk en snel met hun pensioeninkomen kunnen spelen.
 • Ik heb een geïntegreerde asset en cash flow planning nodig inclusief risico's
  Wij bieden u een unieke oplossing die vermogensopbouw en pensioenbetalingen (decumulatie) naadloos verbindt, met inbegrip van een geïntegreerde risico-aanpak.

Gerelateerde insights