Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance de Risk Navigator service, een service voor strategisch risicomanagement voor verzekeringsmaatschappijen. De Risk Navigator biedt u een duidelijk kader, dat een actueel overzicht geeft van de financiële risico's vanuit een holistisch perspectief van de balans, inclusief periodieke begeleiding over hoe en wanneer deze risico's te managen.

Dit betekent dat de dienst een duidelijke signaalfunctie heeft. De Risk Navigator heeft een modulaire opzet, zodat hij kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften. De bevindingen en resultaten kunnen worden gepresenteerd in een formaat dat is afgestemd op uw specifieke vereisten.

De Risk Navigator service biedt een duidelijk signaalfunctie, inclusief begeleiding over hoe risico's te managen.


Verzekeringsmaatschappijen krijgen te maken met veel complexiteit als het gaat om beslissingen over hun beleggingsportefeuille. Sommigen hebben de neiging zich te concentreren op het micro-niveau, terwijl macro-niveau beslissingen meestal een grotere invloed hebben op risico en rendement. Wijzigingen in uw financiële positie of marktomstandigheden vereisen regelmatige evaluatie van uw strategische risico‘s en rendementsdoelstellingen. In hoeverre zijn uw lange- en korte-termijn strategische doelstellingen nog steeds haalbaar? Zijn de risico's nog steeds binnen het risicobudget? Hoe hebben marktomstandigheden zich ontwikkeld in de loop van de tijd, wat betekent dit voor de risico en rendement outlook op de korte en middellange termijn, en hoe is dit te vertalen in termen van uw (dynamische) beleggingsbeleid?

Consistente ALM simulatiesoftware

De Risk Navigator service van Ortec Finance risico geeft inzicht in deze relevante vragen en past naadloos in het algemene Strategisch Risicomanagement proces. Het omvat de feedback-lus voor evaluatie van de specifieke doelstellingen en risicobereidheid, zoals geformuleerd in de ALM-fase. Ortec Finance gebruikt hiervoor een consistent ALM simulatiemodel (GLASS), dat geïntegreerde lange- en korte-termijn risico's en rendementen repliceert. De Risk Navigator service kan binnen uw eigen organisatie worden ingericht en is direct toegankelijk.

Meer over GLASS platform

Strategisch Risicomanagement

 • Strategisch risicomanagement proces gebaseerd op consistente korte- en lange-termijn beoordeling van risico en rendement
 • Bijhouden van strategische doelstellingen en risico's, inclusief de communicatie met stakeholders
 • Signaalfunctie vanuit een holistisch perspectief van de balans
 • Periodieke begeleiding over hoe en wanneer risico's managen

   

Rapportage

 • Zorgen dat alle belanghebbenden passende rapportages ontvangen
 • Visueel presenteren van de belangrijkste risicoanalyse, afgestemd op uw specifieke behoeften

Risico-analyses

 • Balanssimulatie met groot aantal scenario's
 • De belangrijkste risico's identificeren
 • Beter begrip van balansdynamiek
 • Wat-als-analyse om de impact van beleidsalternatieven te beoordelen