Op 31 januari 2023 is het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2022’ geactualiseerd. Het handboek is te downloaden op de website van Woningmarktbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Lees verder om te weten te komen wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de eerste publicatie van het waarderingshandboek 2022, én wat deze wijzigingen voor jou betekenen.

Update handboek

In de tweede publicatie van het handboek op 31 januari 2023 zijn de parameters leegwaardestijging, markthuur en disconteringsvoet geactualiseerd. Door de update van de marktontwikkeling in het laatste kwartaal van 2022 zal de afwijking tussen de basis- en de fullversie van het handboek naar verwachting kleiner worden.

Daarnaast zijn er een aantal redactionele aanpassingen doorgevoerd, waarvan geen in de methodiek.

Belangrijkste wijzigingen

Op 31 oktober 2022 vond het eerste publicatiemoment plaats. Voor de volledigheid de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn:

  • Vervallen van de verhuurderheffing
  • Actualisatie van de normen en parameters naar peildatum 31 december 2022;
  • De overdrachtsbelasting voor woongelegenheden wijzigt per 1 januari 2023 van 8% naar 10,4%;
  • De leegwaardestijging, de basis voor de stijging van de verkoopopbrengsten in het uitpondscenario, wordt voortaan per COROP regio plus de grote vier steden opgegeven. Voorheen was dit per provincie plus de vier grote steden.
  • De methodiek van de huurstijging is geactualiseerd naar de laatste wet- en regelgeving.
  • Flexwoningen zijn een aparte vastgoedcategorie.

Planning

De nieuwe versie van TMS met daarin naast de geactualiseerde parameters ook diverse andere aanpassingen wordt op dinsdag 7 februari 2023 vanaf 17:30 uur uitgebracht. TMS licentie klanten ontvangen over deze release een aparte mailing.

Nog géén Ortec Finance TMS?

Ortec Finance TMS biedt woningcorporaties door de sterke reken- en rapportagesnelheid, de moderne look-and-feel en de integratie met andere producten nóg meer mogelijkheden dan voorheen. Wil je profiteren van de borging in de planning- en controlcyclus via de één-op-één koppeling met WALS?

Neem dan contact op met Pieter Postma om Ortec Finance TMS nog voor de komende jaarrekening eenvoudig en efficiënt te implementeren. Hiermee profiteer je net als meer dan 165 andere corporaties van de voordelen van het gebruiksvriendelijke Ortec Finance TMS.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm