Pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en staatsinvesteringsfondsen krijgen te maken met veel complexiteit als het gaat om beslissingen over hun beleggingsportefeuille. Sommigen hebben de neiging om zich te concentreren op het micro-niveau, terwijl macro-niveau beslissingen meestal een grotere invloed hebben op risico en rendement.

Wijzigingen in uw financiële positie of marktomstandigheden vereisen regelmatige evaluatie van uw strategische risico- en rendementsdoelstellingen. In hoeverre zijn uw lange- en korte-termijn strategische doelstellingen nog steeds haalbaar? Zijn de risico's nog steeds binnen het risicobudget? Welke veranderingen zijn nodig in uw beleggingsbeleid?

De Risk Navigator service van Ortec Finance geeft inzicht in deze relevante vragen vanuit het perspectief van een organisatie-specifieke situatie.

Meer over de Risk Navigator

Meer over onze consultancy dienstverlening   Meer over de Eigenrisicobeoordeling

SRM toepassingen voor

 

Verschillende uitdagingen, één oplossing

  • Toekomstgerichte weergave
  • Consistent modelleringskader
  • Solvency II framework

Ik wil graag inzicht in mijn toekomstige potentieel voor kapitaalgroei

Er is een voortdurende verschuiving in de manier waarop analisten en andere belanghebbenden naar de financiële prestaties van verzekeraars kijken. Dit is de reden voor Ortec Finance om haar activa en passiva modelleringskader (GLASS) zo te positioneren dat het kan omgaan met een toekomstgerichte weergave van de componenten die ten grondslag liggen aan uw potentieel voor kapitaalgroei.

Download GLASS brochure

Hoe kan ik consistentie in risicomanagement creëren in de hele onderneming?

Ortec Finance biedt een volledig en consistent modelleringskader (GLASS) voor de modellering van de verzekeringsverplichtingen, beleggingscategorieën, investerings- en dividendbeleid en economische scenario's, zowel op groepsniveau als voor de onderliggende entiteiten. Bovendien leent dit kader zich perfect voor alle applicaties, variërend van ALM en ORSA tot monitoring.

Download GLASS brochure

Ik wil de impact bepalen van wijzigingen in het kader van Solvency II

Ortec Finance‘s asset en liability modelleringskader (GLASS) omvat het Solvency II-raamwerk. Het kan een volledige uitsplitsing leveren van de SCR en Eligible Own Fund componenten voor zowel de standaardformule als een intern model-aanpak.

Download GLASS brochure

We zijn niet bang om elkaar te challengen

Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen.

"We waarderen het dat Ortec Finance zich daarbij kan opstellen als een onafhankelijke partij die ook kritische vragen durft te stellen."

 

Lees de client story

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm