Vermogensbeheer en retail banken zien zich geplaatst voor serieuze uitdagingen. Regulatorische druk, digitalisering en veranderende businessmodellen leiden tot een nieuw advieslandschap. In deze veranderende zakelijke omgeving moet u uw klanten engageren met klantgericht advies en tegelijk de kosten verlagen.

Dit vraagt om de integratie van online kanalen en geautomatiseerd advies in traditionele bancaire concepten, en triggert het zoeken naar het optimale hybride adviesconcept, dat voldoet aan de verwachtingen van verschillende klantgroepen en de klanttevredenheid vergroot.

We hebben het hier over de optimale combinatie van online kanalen en/of goed onderlegde adviseurs. Ortec Finance biedt financiële instellingen over de hele wereld professionele consultancy en softwaremodellen. Dit stelt hen in staat om hun klanten online te engageren, helpt hun adviseurs om productiever te zijn, en verhoogt zo de efficiëntie.

Goal-based financieel advies

De corebusiness van Ortec Finance is het ondersteunen van slimme en verantwoordelijke financiële besluitvorming. Wij geloven dat financiële doelstellingen de basis voor elke financieel advies vormen. Om financiële beslissingen te nemen, moeten klanten inzicht hebben in risico, rendement en de haalbaarheid van hun financiële doelstellingen. Dit inzicht is mogelijk door een combinatie van cashflow planning en scenario analyse. Deze toont het effect aan van investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant, en marktontwikkelingen op de kans op het bereiken van financiële doelstellingen. 

Afgestemd op uw klant propositie

Bij het adviseren van retail, meer bemiddelde of (U)HNWI klanten, varieert het niveau van complexiteit van de communicatie en de efficiëntie van het adviesproces. Onze oplossingen leveren deze informatie en kunnen worden afgestemd op uw unieke propositie, voor specifieke klanten en de processen die u wilt overbrengen. Ons belangrijkste doel is het verminderen van de complexiteit van financiële besluitvorming en individuen in staat stellen hun financiële doelen te bereiken.

Vastgoedwaardering

Ortec Finance biedt diverse oplossingen voor een efficiënte, betrouwbare en transparante waardering van onroerend goed, zoals het Automated Valuation Model (AVM). Naast modelmatige waardebepaling van de marktwaarde en de marktwaarde in verhuurde staat, ondersteunen we bij het de modellering van kredietrisico’s en de impact van klimaatrisico’s op de vastgoedwaarde. Onze uitgebreide markt- en proceskennis zorgt ervoor dat onze oplossingen naadloos in uw werkproces worden geïntegreerd. Jaarlijks worden meer dan 4 miljoen vastgoedobjecten gewaardeerd met behulp van onze oplossingen.

 

Ontdek onze oplossingen voor banken

Goal Based Planning

Vertaal persoonlijke doelen in een optimale investeringsstrategie door OPAL te gebruiken voor uw goal based strategic planning en goal based investing

Lees meer

Wealth Planning & Monitoring

Uw klanten in staat stellen om een beter begrip te krijgen van hun mogelijkheden met betrekking tot vermogensplanning? Ontdek OPAL.


Lees meer

Retirement Planning

Investeringsstrategieën voor pensioen

Lees meer

Climate & ESG Solutions

State-of-the-art maatwerk oplossingen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen in tijden van klimaatverandering

Lees meer

Real Estate Valuation

Betrouwbare, efficiënte en transparante vastgoedwaardering en taxaties.


Lees meer

Verschillende uitdagingen, één oplossing

  • Eenvoudige integratie
  • Real-time webservice
  • Bewezen ALM technieken
  • Wetenschappelijk onderbouwde markt(huur)waarde
  • Voldoen aan de regelgeving

Ik wil een oplossing die eenvoudig kan worden geïntegreerd met mijn bestaande bedrijfsprocessen

Onze financieel advies-tools zijn eenvoudig te integreren met uw bestaande bedrijfsprocessen en dragen rechtstreeks bij aan een gestructureerd en efficiënt proces dat compatibel is met (inter) nationale regelgeving. Risico en rendement worden consequent gecommuniceerd over het gehele productbereik en communicatiekanalen, wat resulteert in een consistente investeringservaring. Het verhoogt de kans dat u voldoet aan de verwachtingen van uw klant en verhoogt de zakelijke retentie.

Meer over OPAL

Ik wil een oplossing die real-time webservice en snelle prestaties levert

OPAL is een web-based tool die real-time webservice en snelle prestaties levert. Het zorgt ook voor effectieve implementatie van de MiFID- en ESMA- of lokale richtlijnen.

Meer over OPAL

Ik wil een oplossing op basis van bewezen asset en liability management technieken

Onze oplossingen worden aangedreven door de Dynamic Scenario Generator (DSG), de centrale stochastische scenariogenerator van Ortec Finance. Deze krachtige stochastische projectie engine genereert real-world economische scenario's die aannemelijke toekomstige ontwikkelingen weerspiegelen en zijn geconstrueerd op basis van verfijnde analyses van historisch gedrag.

Onze oplossing is gebaseerd op bewezen asset en liability managementtechnieken die veel gebruikt worden bij institutionele beleggingen en die van cruciaal belang zijn voor de ondersteuning en verbetering van investeringsbeslissingen. Scenario's van hoge kwaliteit leiden tot betere informatie en betere investeringsbeslissingen. Ze helpen uw klanten om realistische doelen op de lange en korte termijn te stellen en maken actieve monitoring van de strategie en doelstellingen mogelijk. Benchmark selectie op maat is mogelijk en resulteert in scenario's die in overeenstemming zijn met uw beleggingsstrategie.

Meer over OPAL

Ik wil op elk moment een wetenschappelijk onderbouwde markt(huur)waarde van mijn onderpand

Het statistische en wetenschappelijke Automated Valuation Model (AVM) van Ortec Finance kan snel, efficiënt, objectief en nauwkeurig de marktwaarde en markthuur van uw objecten vaststellen. Dit gebeurt met een hedonisch regressiemodel. Hierbij wordt maandelijks op basis van alle gerealiseerde transacties in Nederland een model geschat waarmee de marktwaarde kan worden bepaald. Door de waarde vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, zijn wij in staat de betrouwbaarheid en risico’s van de objectief vastgestelde waarde bij de taxaties te leveren. Bij de berekeningen houden we rekening met het aantal transacties, de spreiding binnen de transacties en de tijdsperiode tussen de meest recente transactie en de huidige taxatiedatum.

Meer over AVM

Ik moet voldoen aan de regelgeving m.b.t. het beoordelen van de geschiktheid van mijn financieel advies

Toenemende regeldruk, b.v. MiFiD II, ESMA (Europa), FSMA (VK), maar ook de opkomst in andere regio's, vereisen dat beleggingsadviseurs de geschiktheid van voorgestelde beleggingsproducten beoordelen op basis van een holistisch overzicht van hun klanten.

OPAL for Salesforce (English only)


OPAL Planning

We zijn niet bang om elkaar te challengen

Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen.

"We waarderen het dat Ortec Finance zich daarbij kan opstellen als een onafhankelijke partij die ook kritische vragen durft te stellen."

 

Lees de client story

Enkele van onze klanten

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm