De bancaire sector is in beweging. Toenemende Wet en regelgeving, digitalisering en nieuwe businessmodellen leiden tot een veranderend advieslandschap. Hoe houd je je klanten tevreden en tegelijk de kosten laag?

De oplossing ligt in een hybride Goal Based adviesconcept waarin online kanalen wordend geïntegreerd met traditionele bancaire dienstverlening. Hiermee kunnen banken voldoen aan de verwachtingen van verschillende klantgroepen en klanttevredenheid vergroten. Een efficiënt businessmodel waarin doelen centraal staat, met online geëngageerde klanten en productieve adviseurs.

Want financiële doelen zijn de basis voor elke financieel advies. Of het nu gaat om pensioensparen, het kunnen doen van een grote aankoop of geld opzijleggen voor de studiekosten van hun kinderen, klanten zijn op zoek naar ondersteuning en advies om de juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Met Goal Based Planning kunnen banken hierop inspelen. En elke klantgroep krijgt toegang tot een passende combinatie van online dienstverlening, geautomatiseerd advies en persoonlijk contact. Het behalen van financiële doelen staat altijd centraal.

Ortec Finance ondersteunt al meer dan 40 jaar klanten wereldwijd bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Onze geavanceerde economische modellen worden niet alleen gebruikt door de grootste institutionele geldbeheerders ter wereld. Ook banken en consumenten wereldwijd hebben toegang tot onze modellen en krijgen een realistisch beeld van hoe hun vermogen zich zou kunnen ontwikkelen en inzicht in de haalbaarheid van financiële doelen.

Wij helpen financiële instellingen over de hele wereld om de stap naar een hybride Goal Based adviesmodel te maken door het leveren van software en kennis.

Ontdek onze oplossingen voor banken

Goal Based Planning & Monitoring

OPAL Platform ondersteunt adviseurs en klanten om doelen om te zetten in een optimaal financieel plan en deze doelen in de tijd bewaken. Bij OPAL Wealth planning ligt de focus op het definiëren van de optimale beleggingsportefeuille. De module voor financiële planning biedt aanvullend een geïntegreerde cashflowplanning. Dit ondersteunt een holistische visie op de klantsituatie waarbij zowel het inkomens- als het beleggingsrisico inzichtelijk wordt.

Lees meer

Wealth Planning &
Monitoring

Deze tool helpt adviseur en consumenten om de juiste beleggingsbeslissing te nemen door inzicht te geven in economische scenario’s en de haalbaarheid van hun financiële doelen. En het proactief monitoren van deze doelen door de tijd voor individuele klanten en het volledige klantenbestand staat bij deze oplossing centraal.
Lees meer

Retirement Planning

Stel klanten in staat een passend pensioen op te bouwen met een geïntegreerde opbouw- en afbouwstrategie. En geef inzicht in mogelijkheden zoals eerder stoppen met werken of andere financiële doelen.Lees meer

Climate & ESG Solutions

State-of-the-art maatwerk oplossingen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen in tijden van klimaatverandering.

Lees meer

Real Estate Valuation

Betrouwbare, efficiënte en transparante vastgoedwaardering en taxaties.


Lees meer

  • Eenvoudige integratie
  • Real-time webservice
  • Bewezen ALM technieken
  • Wetenschappelijk onderbouwde markt(huur)waarde
  • Voldoen aan de regelgeving

Ik wil een oplossing die eenvoudig kan worden geïntegreerd met mijn bestaande bedrijfsprocessen

Onze financieel advies-tools zijn eenvoudig te integreren met uw bestaande bedrijfsprocessen en dragen rechtstreeks bij aan een gestructureerd en efficiënt proces dat compatibel is met (inter) nationale regelgeving. Risico en rendement worden consequent gecommuniceerd over het gehele productbereik en communicatiekanalen, wat resulteert in een consistente investeringservaring. Het verhoogt de kans dat u voldoet aan de verwachtingen van uw klant en verhoogt de zakelijke retentie.

Meer over OPAL

Ik wil een oplossing die real-time webservice en snelle prestaties levert

OPAL is een web-based tool die real-time webservice en snelle prestaties levert. Het zorgt ook voor effectieve implementatie van de MiFID- en ESMA- of lokale richtlijnen.

Meer over OPAL

Ik wil een oplossing op basis van bewezen asset en liability management technieken

Onze oplossingen worden aangedreven door de Dynamic Scenario Generator (DSG), de centrale stochastische scenariogenerator van Ortec Finance. Deze krachtige stochastische projectie engine genereert real-world economische scenario's die aannemelijke toekomstige ontwikkelingen weerspiegelen en zijn geconstrueerd op basis van verfijnde analyses van historisch gedrag.

Onze oplossing is gebaseerd op bewezen asset en liability managementtechnieken die veel gebruikt worden bij institutionele beleggingen en die van cruciaal belang zijn voor de ondersteuning en verbetering van investeringsbeslissingen. Scenario's van hoge kwaliteit leiden tot betere informatie en betere investeringsbeslissingen. Ze helpen uw klanten om realistische doelen op de lange en korte termijn te stellen en maken actieve monitoring van de strategie en doelstellingen mogelijk. Benchmark selectie op maat is mogelijk en resulteert in scenario's die in overeenstemming zijn met uw beleggingsstrategie.

Meer over OPAL

Ik wil op elk moment een wetenschappelijk onderbouwde markt(huur)waarde van mijn onderpand

Het statistische en wetenschappelijke Automated Valuation Model (AVM) van Ortec Finance kan snel, efficiënt, objectief en nauwkeurig de marktwaarde en markthuur van uw objecten vaststellen. Dit gebeurt met een hedonisch regressiemodel. Hierbij wordt maandelijks op basis van alle gerealiseerde transacties in Nederland een model geschat waarmee de marktwaarde kan worden bepaald. Door de waarde vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, zijn wij in staat de betrouwbaarheid en risico’s van de objectief vastgestelde waarde bij de taxaties te leveren. Bij de berekeningen houden we rekening met het aantal transacties, de spreiding binnen de transacties en de tijdsperiode tussen de meest recente transactie en de huidige taxatiedatum.

Meer over AVM

Ik moet voldoen aan de regelgeving m.b.t. het beoordelen van de geschiktheid van mijn financieel advies

Toenemende regeldruk, b.v. MiFiD II, ESMA (Europa), FSMA (VK), maar ook de opkomst in andere regio's, vereisen dat beleggingsadviseurs de geschiktheid van voorgestelde beleggingsproducten beoordelen op basis van een holistisch overzicht van hun klanten.

OPAL for Salesforce (English only)


OPAL Planning

We zijn niet bang om elkaar te challengen

Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen.

"We waarderen het dat Ortec Finance zich daarbij kan opstellen als een onafhankelijke partij die ook kritische vragen durft te stellen."

 

Lees de client story

Enkele van onze klanten


Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm