In een tijd van ongekende onzekerheid willen verzekeraars meer dan ooit weten hoe hun investeringsstrategie hun bedrijf op korte termijn en op lange termijn zal beïnvloeden. Met een directe relatie tot Asset and Liability Management, breder Enterprise Risk Management en sleutelgebieden zoals liquiditeitsanalyse, is het van cruciaal belang om uw begrip van de Portfolio Dynamics aan te scherpen.

Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance software en adviesdiensten om verzekeraars te helpen de complexiteit van (investerings)beslissingen te managen. Wij ontwerpen, bouwen en passen oplossingen toe voor Enterprise Risk Management (ERM), Asset en Liability Management en performance measurement en risk attribution. Daarnaast leveren wij real-world en risk-neutral scenario's met onze hoogstaande Economic Scenario Generator. Wij doen dit wereldwijd voor alle soorten verzekeringsmaatschappijen, zoals levensverzekeraars, schade, zorg en samengestelde verzekeraars.

De verzekeringssector ondergaat structurele veranderingen als gevolg van financiële, economische en regulatorische ontwikkelingen. Als verzekeraar moet u een passende (investerings-) strategie implementeren om het juiste evenwicht te vinden tussen de belangen van verschillende stakeholders. Dit is essentieel voor goed strategisch risicomanagement. Door uw beleggingsportefeuille vervolgens nauwgezet te monitoren, zorgt u ervoor dat deze in lijn blijft met de strategische doelstellingen en risicobereidheid. Bovendien kan een kwalitatief hoogwaardige ex-post performance analyse u helpen de juiste ex-ante beslissingen te nemen. Dit wordt uiteengezet in het Strategisch Risicomanagement kader van Ortec Finance.

 

Ontdek onze oplossingen voor verzekeraars

Asset Liability Management

Beheer uw activa en passiva op een coherente manier
Lees meer

Economic Scenario Generator

Ondersteunt beleggingsbeslissingen, risico management en vereist kapitaal berekeningen


Lees meer

Strategisch Risicomanagement

Risicomanagement met een focus op uw algehele strategieLees meer

Climate & ESG Solutions

State-of-the-art maatwerk oplossingen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen in tijden van klimaatverandering

Lees meer

Verschillende uitdagingen, één oplossing

  • Inzicht in toekomstig potentieel kapitaalgroei
  • Consistent risicomanagement
  • Impact van wijzigingen in Solvency II kader
  • Verschillende hedging strategieën analyseren

Ik wil graag inzicht in mijn toekomstige potentieel voor kapitaalgroei

Er is een voortdurende verschuiving in de manier waarop analisten en andere belanghebbenden naar de financiële prestaties van verzekeraars kijken. Dit is waarom Ortec Finance haar activa en passiva modelleringskader (GLASS) heeft gepositioneerd om te kunnen omgaan met een toekomstgerichte weergave van de componenten die ten grondslag liggen aan uw potentieel voor kapitaalgroei.

Meer over GLASS

Hoe kan ik consistent risicomanagement in de hele onderneming creëren?

Ortec Finance biedt een volledig en consistent modelleringskader (GLASS) voor de modellering van verzekeringsverplichtingen, beleggingscategorieën, investerings- en dividendbeleid en economische scenario's, zowel op groepsniveau als voor de onderliggende entiteiten. Bovendien leent dit kader zich perfect voor alle toepassingen, variërend van ALM en ORSA tot monitoring.

Meer over GLASS

Ik wil de impact bepalen van wijzigingen in het Solvency II kader

Ortec Finance‘s asset en liability modelleringskader (GLASS) bevat het Solvency II kader. Het kan een volledige uitsplitsing bieden van de componenten van SCR en in aanmerking komend eigen vermogen, zowel voor de standaardformule als voor een intern model-aanpak.

Meer over GLASS

Ik zou graag verschillende hedgingstrategieën willen analyseren, waaronder FX & Duration hedging

Nooit eerder hebben verzekeringsmaatschappijen zulke uitdagende tijden meegemaakt als nu. Gedreven door toegenomen geopolitieke spanningen en voortdurend veranderende economische landschappen, blijven verzekeraars manieren zoeken om hun bedrijf te beschermen. De overlay-module van GLASS is geschikt voor eenvoudig te implementeren hedging strategieën en biedt een platform om de implicaties van deze beslissingen te begrijpen voor zowel vermogensrendementen als, nog belangrijker, economisch en wettelijk kapitaal.

Mehr zu GLASS

Enkele van onze klanten

Gerelateerde insights

X