Ortec Finance is wereldwijd een vooraanstaande aanbieder van Asset Liability Management (ALM) en Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) voor verzekeringsmaatschappijen. Als onafhankelijke specialist biedt Ortec Finance complete en consistente risicomanagement-simulatiesoftware (GLASS) voor het modelleren van verzekeringsrisico’s, assetklassen, beleggingsbeleid en economische scenario’s. Een ALM- of ORSA-analyse is bedoeld om meer begrip en inzicht te krijgen in de balansdynamiek van de verzekeraar. Daarnaast biedt het ondersteuning bij het strategisch beslissingsproces, om zo de doelstellingen van de onderneming te bereiken.

Ortec Finance biedt ALM en ORSA aan als software en als service. De risicomanagementsoftware (GLASS) maakt het voor verzekeraars mogelijk om in-house controle te krijgen over de strategische beslissingen. Daarnaast kun je kiezen voor ons servicemodel. Je hebt dan de beschikking over uitstekende rapportagemogelijkheden en je wordt ondersteund door een zeer deskundige Ortec Finance consultant. Onze oplossingen zijn geschikt voor ieder type verzekeraar, waaronder leven, schade en zorgverzekeraars.

Verzekeraars moeten hun balans effectief beheren. Op deze manier kunnen zij hun polishouders zekerheid bieden en tegelijkertijd de belangen van stakeholders, zoals wet- en regelgevers en aandeelhouders, in het vizier te houden. Verzekeraars moeten de belangrijkste risico’s identificeren en vervolgens inzicht krijgen in de gevolgen die deze hebben voor de toekomstige ontwikkeling van assets, liabilities en hun eigen solvabiliteit. Op basis van het inzicht dat een ALM- of ORSA-analyse verschaft kunnen het senior management en trustees een strategisch beleid vaststellen. Hiermee kunnen de strategische doelen gerealiseerd worden die de behoeften en risk appetite van alle stakeholders weerspiegelen.

Een ALM-studie resulteert in een strategisch beleidskader. Dit bestaat uit een geïntegreerd (dynamisch) beleid met betrekking tot beleggingen, producten en bedrijfsbeleid. Er wordt hierbij rekening gehouden met de relevante regelgeving. Een ALM-analyse kan ook worden gebruikt om een gedetailleerdere specificatie van een beleidsinstrument te ondersteunen, zoals een beleggingsbeleidsanalyse van diverse allocatie- en hedgingstrategieën, nieuwe en alternatieve assetklassen, leverage en derivaten.

Een specificatie van het strategisch beleid van de verzekeraar is een van de eerste stappen van het Strategisch Risicomanagement kader. In de loop van de tijd kunnen er veranderingen plaatsvinden in de financiële positie of de marktomstandigheden, die zowel van invloed zijn op de haalbaarheid van strategische doelen als op de risicotolerantie. In het kader van Strategisch Risicomanagement moet de strategie daarom voortdurend worden geëvalueerd. Ortec Finance biedt hiervoor een consistent risicomanagement-simulatiemodel (GLASS) aan. Met deze software kun je geïntegreerde risico’s en rendementen repliceren voor de korte en lange termijn.

ALM- en ORSA-analyses geven het senior management inzichten om een strategisch beleid te formuleren dat gericht is op het behalen van strategische doelen, die een weerspiegeling zijn van de behoeften en risk appetite van alle stakeholders.

Wereldwijd ervaren serviceprovider

  • Belangrijke ALM/ORSA-provider voor verzekeraars en pensioenfondsen over de hele wereld
  • Uitgebreide mogelijkheden voor beleggingsstrategie-analyse, inclusief derivaten (overlays), private assetklassen, life-cyclefondsen of target-datefondsen
  • Expertise in het configureren van specifieke pensioenschema’s en valuatieregels
  • Multinationale aanpak voor het samenvoegen van plannen met verschillende valuta, verzekeringsproducten en regelgeving
Asset Liability Management en ORSA-analyses geven inzicht dat het senior management in staat stelt een strategisch beleid te formuleren dat gericht is op het bereiken van strategische doelstellingen, waarin de belangen en risicobereidheid van alle belanghebbenden worden weerspiegeld.

Grondige risico-analyse

  • Maandelijkse en jaarlijkse simulaties voor een consistente ondersteuning van het complete Strategic Risk Management framework voor het formuleren en evalueren van strategieën voor de korte en lange termijn
  • Unieke economische-scenariogenerator (DSG) en Ortec Finance Scenarioset (OFS) met meer dan 600 economische variabelen en benchmarks wereldwijd

Klantgericht

  • Geavanceerde software en strategisch pensioenadvies, gebaseerd op basis van drie decennia ervaring met ons wereldwijde klantenbestand

Meer over GLASS voor Verzekeraars

 

Enkele van onze klanten

a.s.r.
ING
NTUC

AIA logo

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm