Wil je klimaatverandering gerelateerde risico’s omzeilen en kansen pakken? Forceren lage rentestanden je om je beleggingsstrategieën te optimaliseren, rekening houdend met verschillende beleggingshorizonnen en risicoprofielen? Wil je met behulp van real live stochastische economische scenario’s je investeringsstrategie bijsturen? Word je geconfronteerd met toenemende vraag naar beleggingsresultaat analyse om zo je toegevoegde waarde te bewijzen aan je klanten? Ben je een woningcorporatie, en zoek je manieren om je complexbeleid te bepalen en je vastgoed prestaties te monitoren?

 

Meer over onze software en consultancy diensten voor asset managers en woningcorporaties

Performance Measurement & Attribution

Ontwar de complexiteit van beleggingsbesluitvorming met onze Performance Measurement & Attribution software PEARL

Lees meer

Economic Scenario Generator

Ondersteun je investeringsbeslissingen en risicomanagement met onze stochastische Economic Scenario Generator software.


Lees meer

Asset Allocation

Optimaliseer je strategische asset allocatie, rekening houdend met klimaatverandering, met onze software en diensten


Lees meer

Strategisch Risicomanagement

Verbeter de evaluatie van ex-ante strategische (klimaat) risico- en rendementsdoelen van je pensioenfonds met onze Strategic Risk Management software en diensten

Lees meer

Climate & ESG solutions

State-of-the-art maatwerk oplossingen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen in tijden van klimaatveranderingLees meer

Asset Management voor woningcorporaties

Formuleer je complexbeleid en monitor je vastgoedprestaties met Asset Management voor woningcorporaties


Lees meer

Enkele van onze klanten

MN
BT Pension Scheme
Investment Data Services

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm