Onlangs stelde minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer dat er medio dit jaar “een grondslag wordt geïntroduceerd voor het onder voorwaarden incidenteel al dit jaar te kunnen afzien van de verplichte jaarlijkse haalbaarheidstoets in het kader van de uitvoering van de transitie”. Daarmee geeft zij gehoor aan een oproep vanuit de sector om de uitvoering van de haalbaarheidstoets (HBT), waarin lange termijn doelstellingen binnen het FTK worden getoetst, te laten vervallen voor fondsen die de transitie zullen maken naar de WTP.

De exacte voorwaarden voor deze vrijstelling zijn nog niet bekend, maar DNB geeft hierover aan er voor nu vanuit te gaan dat deze uitzondering alleen geldt voor pensioenfondsen die van plan zijn volledig in te varen. Dit geldt voor de meeste fondsen, echter is de vraag hoe zal moeten worden aangetoond of aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Omdat de deadline voor indiening van de HBT ook medio dit jaar ligt, en de uitvoering en behandeling ervan ook tijd vraagt, kiezen een aantal fondsen toch voor uitvoering van de HBT. Ongelukkigerwijs, heeft dat dit jaar echter meer voeten in de aarde dan voorgaande jaren. Door de nieuwe methodiek die De Nederlandsche Bank gebruikt bij het maken van hun scenarioset zullen veel pensioenfondsen door hun grenzen zakken. Dat betekent dat zij terug moeten naar sociale partners en hun beleid moeten evalueren. Voor de meeste fondsen vooral een papieren exercitie, gegeven de aankomende transitie.

In dit artikel wordt inzicht gegeven in de impact van de nieuwe scenarioset op de uitkomsten van de HBT.

De Nederlandsche Bank stelt elk kwartaal een nieuwe scenarioset beschikbaar, op basis van real-world scenario’s is dat de P-set. Deze wordt gemaakt op basis van het advies van de Commissie Parameters 2022 (CP 2022). Vorig jaar werd de scenarioset, de zogenaamde HBT-scenarioset, nog gemaakt op basis van het advies van CP 2019. Hieronder is een vergelijking te zien van de P-set (blauw) en de HBT-set (grijs), beiden per ultimo 2022.

De verschillen zijn duidelijk: de verwachtingen in beide sets blijven ongeveer gelijk, maar op basis van CP 2022 zien we grote uitschieters naar boven en naar beneden voor inflatie en aandelenrendement en minder grote uitschieters naar beneden voor de rente. Dit zal voor veel fondsen zorgen voor lagere pensioenresultaten in slecht-weer, waardoor fondsen hoogstwaarschijnlijk door hun risicohouding gaan zakken. Zie hieronder een voorbeeld van een doorsnee fonds, waar boven en onder de resultaten van de oude en nieuwe methodiek, respectievelijk, worden weergegeven:

In de mediaan zijn kleine verschillen te zien. Echter zien we in de slechtweerscenario’s wel een groot verschil. Hierdoor stijgt de relatieve afwijking van het slecht weer op fonds niveau enorm, waardoor het fonds door zijn bandbreedtes zakt.

Het gevolg is dat het fonds hiermee terug moet naar sociale partners. Sociale partners zullen met zicht op de transitie naar het nieuwe stelsel echter niet snel geneigd zijn tot verlaging of het veranderen van de risicohouding. Voor fondsen die zich genoodzaakt voelen dit jaar toch een HBT uit te voeren, betekent dit dus vooral een papieren exercitie en extra werk, uiteindelijk zonder gevolgen voor beleid en deelnemers.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm