De stochastische economische en asset return scenario’s van Ortec Finance, gecombineerd met uitgebreide ESG software en financiële markt documentatie, stellen risico managers en investeerders in staat om de complexiteit van beleggingsbeslissingen te managen. Gefundeerd op een unieke frequentie domein methodologie, onderscheiden de Ortec Finance scenario’s zich door tijd-variërende risico en rendement inschattingen met een superieure out-of-sample performance over economieën en asset classes heen.

Ortec Finance biedt volledige transparante over de aannames onderliggend aan de scenario’s en gebruikers kunnen hun eigen risico en rendement aannames op een consistente manier in de scenario’s verwerken. De scenario’s zijn beschikbaar voor het einde van elke maand, voor horizonnen variërend van één maand tot vele decennia en worden geleverd via de ESG software of een scenario file service.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm