Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance de Ortec Finance Scenarioset (OFS) en de Dynamic Scenario Generator (DSG) aan.  Dit is de software voor het kalibreren, aanpassen, genereren en analyseren van OFS.

De OFS levert consistente, realistische en actuele stochastische scenario’s voor de lange, middellange en korte termijn met een wereldwijde dekking. De OFS is de bron voor alle toekomstgerichte oplossingen van Ortec Finance voor institutionele en private beleggers.

Het gebruiken van scenariomodellen maakt mensen en organisaties succesvoller in het bereiken van hun doelen. Het goed toepassen van goede modellen levert namelijk meer consistentie, objectiviteit, transparantie en efficiëntie op (lees hier meer over in het whitepaper "Relevance of scenario models"). In de loop van de jaren heeft scenarioanalyse bewezen dat het een essentiële methode is om beleggingsbeslissingen te ondersteunen en deze te monitoren. Naast de OFS voor realistische real world scenario’s, levert Ortec Finance ook uitstekende risk-neutral scenario’s voor waarderingsdoeleinden. OFS draagt bij aan betere beleggingsbeslissingen en maakt mensen en organisaties succesvoller in het bereiken van hun doelen.

Vraag uw gepersonaliseerde demo aan

Belangrijkste kenmerken

  • Onzekerheid en risico: een realistische en actuele inschatting van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien
  • Consistentie: consistente scenario’s voor het nemen van beslissingen op de lange, middellange en korte termijn
  • Dekking: voor tijdshorizonnen van een maand tot tientallen jaren, en met een wereldwijde dekking van meer dan 600 risicofactoren
  • Frequentie: maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een update mogelijk
  • Methodologie en software: unieke frequentie domein methodologie, geïmplementeerd in de software van de Dynamic Scenario Generator (DSG)
  • Duiding: uitgebreide economische en financiële marktduiding en volledige transparantie
  • Views: klanten kunnen hun eigen aannames over risico en rendement op een consistente manier verwerken
  • Continue innovatie: OFS wordt voortdurend getest en verbeterd op basis van 30 jaar innovatie en ervaring

Download onze OFS product brochure (Engelstalig) voor meer informatie

Download je exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm