Financiële planning voor woningcorporaties

Gedurende het hele jaar zijn corporaties bezig met het opstellen van financiële rapportages, van de jaarrekening met de externe verslaglegging richting de toezichthouders tot de meerjarenbegroting. Het in kaart brengen van de toekomstige kasstromen en de waardeontwikkeling van het vastgoed is hierbij van essentieel belang. Dit vormt immers de basis voor deze financiële rapportages. WALS is het prognosemodel van Ortec Finance, dat de kasstromen en de waarde van vastgoed en leningen simuleert. Meer dan 240 (Nederlandse) corporaties vertrouwen op WALS voor het maken van de integrale meerjarenbegroting.

Meer over WALS     Meer over RM     Meer over Treasury

 

Onze dienstverlening     Onze opleidingen     Ons Interim Management Woning corporaties

 

Bekijk ook onze oplossingen voor Vastgoedsturing Bekijk ook onze oplossingen voor Vastgoedwaardering

Enkele van onze klanten

Maasdelta Group
Weller
Woonmeij
Woonveste
Ymere

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm