Ortec Finance biedt het hele jaar door dienstverlening aan voor woningcorporaties.

Hieronder vind je het complete overzicht van de dienstverlening die we corporaties bieden met een toelichting. Op iedere pagina vind je een link naar het aanvraagformulier waar je de actuele prijs kunt terugvinden en direct jouw aanvraag in kunt verwerken.

Weet je al wat je wilt aanvragen? Maak dan nu al je keuze aan ons kenbaar door het invullen van het aanvraagformulier.

Jaarrekening en start planning en control cyclus

Verschillenanalyses

Wij bieden de verschillenanalyse voor zowel de marktwaarde als de beleidswaarde aan, te gebruiken voor de jaarrekening en de interne controle. De analyses kunnen wij op portefeuille en/of complexniveau uitvoeren.

Lees meer

Gevoeligheidsanalyses

Het effect van variaties in invoergegevens en parameters op de waardering te onderzoeken? Ortec Finance biedt ondersteuning met verschillende gevoeligheidsanalyses.


Lees meer

Opschuiven begroting

De eerste stap in de nieuwe jaarcyclus van een woningcorporatie is het opschuiven van de begroting, een complex vraagstuk waarin veel zaken binnen WALS aangepast moeten worden. Ortec Finance biedt ondersteuning aan bij deze werkzaamheden.

Lees meer

Actualisatie SAM voor portefeuillemanagement

Strategisch (portefeuille)management is een belangrijke schakel in de integrale maatschappelijke, vastgoed- en financiële sturing. Daarom is het belangrijk om SAM jaarlijks in te zetten en te verankeren in de planning & control cyclus.

Lees meer

Actualisatie SAM voor assetmanagement

Het assetmanagement stuurt op het bereiken van de gewenste vastgoedtransformatie en het behalen van het gewenste rendement. Ortec Finance biedt ondersteuning aan om de omgeving van SAM  jaarlijks te actualiseren en te ijken met WALS.

Lees meer

Actualisatie SAM voor portefeuille- & assetmanagement (combinatiepakket)

Gebruik je SAM zowel voor het portefeuillemanagement als het assetmanagement en wil je je omgeving geactualiseerd hebben? Dan is dit het beste pakket voor jou.

Lees meer

Actualisatie SAM Zelf doen

Je wilt een duidelijk beleid voeren dat tot de gewenste resultaten leidt. Daarom wil je zowel voor het portefeuille- als voor het assetmanagement werken met actuele data. Als ervaren SAM gebruiker kun je nu zelf jaarlijks de SAM omgeving actualiseren en ijken met WALS.

 

Lees meer

Knoppensessie SAM

Tijdens een knoppensessie helpen we je bij het opstellen van beleidsvarianten in SAM. We draaien aan de knoppen van het exploitatie- en het investeringsbeleid of zijn gespreksleider of sparringpartner. De invulling bepaal je zelf.

 

Lees meer

Beleidswaardenormen Tool

Met de toegenomen verantwoordingsplicht voor de beleidswaarde, is het gebruik van onderbouwde en aannemelijke beleidsnormen voor onderhoud en beheer significant belangrijker geworden. Ortec Finance biedt hierin ondersteuning met de Beleidswaardenormen Tool.

Lees meer

Meerjarenbegroting

Best Practice inrichting WALS

Wil je de WALS inrichting controleren en naar de beste inzichten gereed maken voor de nieuwe begrotingsronde? Wij ondersteunen je om je dataset volgens onze Best Practice in te richten en bieden je hiermee de optimale voorbereiding voor de meerjarenbegroting.

Lees meer

Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS

Heb je behoefte aan validatie van de uitkomsten uit je begrotingsvariant in WALS? Of wil je verbeterpunten om mee te nemen naar het komende begrotingstraject? Ortec Finance biedt hiervoor de Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS.

Lees meer

Eigen normen op financiële kengetallen

Corporaties balanceren tussen het bereiken van maatschappelijke doelstellingen en het bewaken van de financiële continuïteit. In de methodiek van Ortec Finance en Accent Advies werken we via vijf stappen toe naar eigen normen op financiële kengetallen.

Lees meer

Risicoanalyse

De financiële risico’s van jouw woningcorporatie calculeren en presenteren? Ortec Finance levert met de Ortec Finance Scenarioset een gestandaardiseerde risicoanalyse bij de financiële meerjarenbegroting.

Lees meer

Complexsessies SAM

Ortec Finance begeleidt complexsessies met SAM om inzichtelijk te krijgen welke bijdrage een complex levert aan de maatschappelijke doelen en welke rendement er wordt behaald. Met de kennis uit een complexsessie kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

Lees meer

Externe rapportage

WALS: Gegevensuitvraag dPi

Al jaren is het mogelijk om vanuit WALS een dPi-exportbestand te genereren. Hiervoor dient er in WALS apart geregistreerd te worden voor de WALS dPi-export. Aanvullend op de registratie verzorgen wij de dPi trainingsdagen in het najaar.

Lees meer

Nieuwe dienstverlening

Onderbouwing eenmalige huurverlaging

Wil je een goede inschatting hebben van de woningen die in aanmerking komen voor de eenmalige huurverlaging? En wil je dit meteen ingericht hebben in WALS en SAM? Maak dan gebruik van de dienstverlening die wij samen met ABF Research hiervoor hebben ontwikkeld.

Lees meer

Heb je vragen?

Heb je nog aanvullende vragen/opmerkingen over hoe wij jouw woningcorporatie met onze dienstverlening kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact met Cherise, Dirk Jan of Annique via onderstaande contactgegevens of via ons algemene emailadres info-rem@ortec-finance.com.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm