Ortec Finance biedt het hele jaar door dienstverlening aan voor woningcorporaties.

Hieronder vind je het complete overzicht van de dienstverlening die we corporaties bieden met een toelichting. Op iedere pagina vind je een link naar het aanvraagformulier waar je de actuele prijs kunt terugvinden en direct jouw aanvraag in kunt verwerken.

Weet je al wat je wilt aanvragen? Maak dan nu al je keuze aan ons kenbaar door het invullen van het aanvraagformulier.

Jaarrekening en start planning en control cyclus

Verschillenanalyses

Het effect van variaties in invoergegevens en parameters op de waardering te onderzoeken? Ortec Finance biedt ondersteuning met verschillende gevoeligheidsanalyses.

Lees meer

Gevoeligheidsanalyses

Het effect van variaties in invoergegevens en parameters op de waardering te onderzoeken? Ortec Finance biedt ondersteuning met verschillende gevoeligheidsanalyses.


Lees meer

Opschuiven begroting

De eerste stap in de nieuwe jaarcyclus van een woningcorporatie is het opschuiven van de begroting, een complex vraagstuk waarin veel zaken binnen WALS aangepast moeten worden. Ortec Finance biedt ondersteuning aan bij deze werkzaamheden.

Lees meer

Beleidswaardenormen Tool

Met de toegenomen verantwoordingsplicht voor de beleidswaarde, is het gebruik van onderbouwde en aannemelijke beleidsnormen voor onderhoud en beheer significant belangrijker geworden. Ortec Finance biedt hierin ondersteuning met de Beleidswaardenormen Tool.

Lees meer

Ondersteuning waarderingsproces 

Heb je behoefte aan een sparringspartner tijdens de totstandkoming van de marktwaarde en de beleidswaarde? Gedurende het waarderingsproces ondersteunen de consultants van Ortec Finance corporaties op verschillende manieren.

Lees meer

Meerjarenbegroting

Best Practice inrichting WALS

Wil je de WALS inrichting controleren en naar de beste inzichten gereed maken voor de nieuwe begrotingsronde? Wij ondersteunen je om je dataset volgens onze Best Practice in te richten en bieden je hiermee de optimale voorbereiding voor de meerjarenbegroting.

Lees meer

Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS

Heb je behoefte aan validatie van de uitkomsten uit je begrotingsvariant in WALS? Of wil je verbeterpunten om mee te nemen naar het komende begrotingstraject? Ortec Finance biedt hiervoor de Plausibiliteitstoets uitkomsten WALS.

Lees meer

Buffers en Beleidsruimte

Corporaties balanceren tussen het bereiken van maatschappelijke doelstellingen en het bewaken van de financiële continuïteit. In de methodiek van Ortec Finance en Accent Advies werken we via vijf stappen toe naar eigen normen op financiële kengetallen.

Lees meer

Risicoanalyse

De financiële risico’s van jouw woningcorporatie calculeren en presenteren? Ortec Finance levert met de Ortec Finance Scenarioset een gestandaardiseerde risicoanalyse bij de financiële meerjarenbegroting.

Lees meer

 

Een duurzaam corporatiemodel

Ortec Finance en Accent Advies helpen woningcorporaties bij het doen van onderbouwde uitspraken over de reikwijdte van hun financiële polsstok.

Lees meer

Integrale jaarcyclus 

Ortec Finance kan corporaties op verschillende manieren helpen bij het opstellen van een integrale jaarcyclus of bij het aanscherpen van je bestaande jaarcyclus (P&C cyclus)

Lees meer

Doorontwikkelen investeringsstatuut

Ortec Finance en AKD ondersteunen je bij het doorontwikkelen van het investeringsstatuut van jouw corporatie.

Lees meer

Portfeuille- en assetmanagement

Actualisatie SAM

Strategisch (portefeuille)management is een belangrijke schakel in de integrale maatschappelijke, vastgoed- en financiële sturing. Daarom is het belangrijk om SAM jaarlijks in te zetten en te verankeren in de planning & control cyclus.

Lees meer

Knoppensessie SAM

Tijdens een knoppensessie helpen we je bij het opstellen van beleidsvarianten in SAM. We draaien aan de knoppen van het exploitatie- en het investeringsbeleid of zijn gespreksleider of sparringpartner. De invulling bepaal je zelf.

Lees meer

Complexsessies SAM

Ortec Finance begeleidt complexsessies met SAM om inzichtelijk te krijgen welke bijdrage een complex levert aan de maatschappelijke doelen en welke rendement er wordt behaald. Met de kennis uit een complexsessie kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.

Lees meer

Wijkvisies

Veel corporaties zien wijkvisies als een belangrijk onderdeel van vastgoedsturing. Wijkvisies maken het immers beter mogelijk om de stap te zetten van portefeuille- naar complexniveau. Samen gaan we aan de slag met het opstellen van wijkvisies.

Lees meer

Second opinion op inrichting SAM

Wil je de inrichting van je SAM omgeving laten controleren en/of zeker weten of alle instellingen goed staan? Dan is een second opinion iets voor jou. We nemen de omgeving stap voor stap met je door en adviseren over aanpassingen in de omgeving.

Lees meer

Verschillenanalyse op beleid

In een ‘Verschillenanalyse beleid’ vergelijken we het toegewezen beleid van bestaand bezit in de huidige variant in SAM met bijvoorbeeld de laatst vastgestelde begroting. Door deze vergelijking kunnen beleidsverschillen worden verklaard en het biedt tevens een controle op het toegewezen beleid.

Lees meer

Complexprestatatieanalyse op portefeuilleniveau

De complexprestatieanalyse (CPA) is een belangrijk ondersteunend instrument voor het portefeuille- en assetmanagement bij de corporatie. Met behulp van SAM kun je allerhande waardevolle analyses maken van de vastgoedportefeuille. Door verschillende aggregatieniveaus te kiezen, ontstaan dwarsdoorsnedes van de portefeuille.

Lees meer

Complexprestatieanalyse op complexniveau

De complexprestatieanalyse (CPA) is een belangrijk ondersteunend instrument voor het assetmanagement bij de corporatie. De complexprestatieanalyse (CPA) op complexniveau is een detailniveau dieper dan die op portefeuilleniveau. Tijdens een sessie maken we analyses op complexniveau.

Lees meer

Ondersteuning bij opstellen beleidslabels

Beleidslabels maken het mogelijk om te simuleren in SAM. Beleidslabels kunnen op verschillende detailniveaus worden ingericht. Hoe beter de beleidslabels zijn ingericht voor jouw corporatie, hoe beter de kwaliteit van de simulatie en hoe beter de kwaliteit van de meerjarenbegroting.

Lees meer

Events

Tijdens het Seminar Vastgoedsturing worden inzichten over de meest recente ontwikkelingen rondom vastgoedsturing gepresenteerd. We merken in ons dagelijkse werk dat hier behoefte aan is en willen met dit seminar een platform bieden om te inspireren en kennis te vergaren. Gedurende de sessies is er voldoende ruimte voor vragen en tijdens de lunch is er de mogelijkheid om andere deelnemers te spreken en ervaringen uit te wisselen.

Seminar Vastgoesturing: raak geïnspireerd door de laatste ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden

Heb je vragen?

Heb je nog aanvullende vragen/opmerkingen over hoe wij jouw woningcorporatie met onze dienstverlening kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact met Cherise, Dirk Jan of Menno via onderstaande contactgegevens of via ons algemene emailadres info-rem@ortec-finance.com.
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm