Strategisch (portefeuille)management is een belangrijke schakel in de integrale maatschappelijke, vastgoed- en financiële sturing. Je wilt een duidelijk beleid voeren dat tot de gewenste resultaten leidt. Strategiebepaling en het monitoren van de voortgang is daarbij cruciaal. Daarom is het belangrijk om SAM Strategisch jaarlijks in te zetten en te verankeren in de planning & control cyclus. Het beoordelingskader van WSW en Aw schrijft dat ook voor.

De ervaring leert dat SAM op steeds meer momenten in het jaar wordt ingezet. Gebruikelijk was het opstellen of actualiseren van je portefeuillestrategie en het onderzoeken van de haalbaarheid van je wensportefeuille. Inmiddels doen veel klanten dat ook voor het bod op de woonvisie en het maken van prestatieafspraken. Daarbij horen ook sessies met stakeholders.

Wat is een knoppensessie?

Ortec Finance begeleidt vaak zogenaamde Knoppensessies. De invulling van een knoppensessie bepaal je zelf. Intern met een werkgroep bijvoorbeeld of met het MT of de RvC. Maar we begeleiden ook graag jouw sessie met stakeholders. Tijdens een knoppensessie helpen we je bij het opstellen van beleidsvarianten in SAM. We draaien aan de knoppen van het exploitatie- en het investeringsbeleid. Het kan ook zijn dat je zelf de varianten al hebt voorbereid, maar dat Ortec Finance meer als gespreksleider of sparringpartner optreedt.

Resultaten samengevat

  • Eén sessie op jouw locatie
  • Meerdere beleidsvarianten
  • Ervaren gespreksleider
  • Betrokken stakeholders

Heb je interesse in een knoppensessie portefeuillestrategie? Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm