Als financieel adviseur wordt u geconfronteerd met klanten die steeds meer eisen stellen. Grootschalige digitalisering en de ruimere beschikbaarheid van informatie zijn de voornaamste oorzaken van deze ontwikkeling. Tegelijkertijd creëert het kansen. Het proces van informatie-ontsluiting is efficiënter, waardoor u zich meer kunt concentreren op het eigenlijke advies. Consumenten verwachten dat uw financieel advies gericht is op hun specifieke persoonlijke omstandigheden. Het bereiken van hun persoonlijke financiële doelen staat centraal.

Doelgerichte planning

Het doelgerichte adviesproces van Ortec Finance stelt u in staat zich te richten op de financiële doelen van de klant. Het resultaat is een op maat gemaakt en klantgericht advies. De doelgerichte planningsoplossing OPAL wordt gebruikt door bijna alle Nederlandse banken, en ook internationaal voor het verstrekken van financieel advies. Via het OPAL-platform is het ook beschikbaar voor u als onafhankelijk financieel adviseur.

Klantgericht advies

Betrouwbare informatie over risico, rendement en de haalbaarheid van het bereiken van financiële doelen zijn essentieel voor het nemen van investeringsbeslissingen. De OPAL planning tool biedt het benodigde inzicht zodat uw klanten financiële keuzes kunnen maken. De tool ondersteunt u in alle fasen van het adviesproces, vanaf de klant intake en risicoprofilering tot rapportage en monitoring. Ambities van de klant worden geconcretiseerd en vertaald in een optimale investeringsstrategie.

OPAL stelt u in staat om een beleggingsstrategie te ontwikkelen die uw klanten helpt hun financiële doelen te realiseren, terwijl het beleggingsrisico ruim binnen hun comfortzone blijft. Door actief toezicht op het advies kunt u contact opnemen met uw klanten wanneer hun doelen niet langer op koers liggen. Dit leidt tot proactief en klantgericht advies dat in lijn is met de eisen van de toezichthouder.

Inzicht in risico en rendement

OPAL geeft de adviseur en opdrachtgever inzicht in risico, rendement en de haalbaarheid van financiële doelen. Hoe zullen activa zich ontwikkelen in verschillende en vaak vluchtige economische omstandigheden? Welke stappen moeten worden genomen om een financieel plan realistisch te maken? OPAL maakt gebruik van scenarioanalyse om deze vragen te beantwoorden. Klanten krijgen inzicht in hoe hun activa en cashflow zich kunnen ontwikkelen in duizend verschillende economische scenario's en hoe deze de haalbaarheid van hun financiële doelen beïnvloeden.

Om de meest realistische resultaten te bereiken, houdt OPAL ook rekening met inflatierisico, valutarisico's en verschillende beleggingsstrategieën. Klantspecifieke informatie zoals belastingen en kosten zijn ook opgenomen. Uw klanten krijgen inzicht in het effect van hun investeringsbeslissingen, veranderingen in hun financiële situatie en marktontwikkelingen.

Scenario's van institutionele kwaliteit

Scenario-analyse laat uw klanten beslissen of zij het eens zijn met de risico's en stelt u in staat om hun verwachtingen te managen. Economische scenario's van een hogere kwaliteit resulteren in beter inzicht en dus in betere beleggingsstrategieën. Het OPAL-platform wordt aangedreven door Ortec Finance's Economic Scenario Generator (ESG). Deze stochastische projectie engine genereert real-world economische scenario's die geloofwaardig toekomstige ontwikkelingen projecteren, en die zijn gebaseerd op een geavanceerde analyse van historisch gedrag.

Het OPAL-platform geeft u toegang tot deze geavanceerde scenariogenerator en tot Ortec Finance's kennis en expertise. Verwerven van een extra licentie stelt u in staat om de benchmark selectie aan te passen en modelportefeuilles toe te voegen, om scenario's naadloos te laten passen bij de beleggingsstrategie van een organisatie.

Geavanceerde technologie

Onze ervaring met de bank- en pensioenmarkten betekent dat we gewend zijn aan de modellering van complexe producten, en tegelijkertijd eenvoudige uitleg verstrekken aan de eindklanten. Een goed voorbeeld hiervan is Dreamboard, waarmee de klant de intake van zijn doelen op een leuke en gemakkelijke manier kan doen. Vervolgens kunt u de haalbaarheid van deze doelstellingen toetsen.

Goal Based Planning

Vertaal persoonlijke doelen in een optimale investeringsstrategie door OPAL te gebruiken voor uw goal based strategic planning en goal based investingLees meer

Wealth Planning & Monitoring

Uw klanten in staat stellen om een beter begrip te krijgen van hun mogelijkheden met betrekking tot vermogensplanning? Ontdek OPAL

Lees meer

Retirement Planning

Investeringsstrategieën voor pensioenLees meer

Climate & ESG Solutions

State-of-the-art maatwerk oplossingen om de juiste investeringsbeslissingen te nemen in tijden van klimaatveranderingLees meer

Verschillende uitdagingen, onze oplossingen

  • Wealth planning
  • Financiële Planning

  • Pensioenplanning

Ik wil een oplossing voor wealth planning

Een wealth planning tool die de klant helpt om doelen te identificeren, concretiseren en prioriteren. Kwalitatief hoogwaardige scenario projecties laten voortdurend de effecten zien van investeringsbeslissingen, veranderingen in de financiële situatie van een klant, en marktontwikkelingen op de haalbaarheid van deze doelstellingen.

Meer over OPAL

Ik wil een oplossing voor doelgerichte Financiële Planning

Een financiële planning tool die u bovendien een geïntegreerde kasstroom planning tool biedt. Het hoofddoel van de cash flow planning in OPAL is om eventuele begrotingstekorten of overschotten te identificeren. Dit levert informatie op over het effect op de ontwikkeling van kapitaal en de realisatie van financiële doelstellingen.

Meer over OPAL

Ik wil een oplossing voor pensioenplanning

Een pensioen planning tool die een unieke oplossing biedt waarin vermogensopbouw (accumulatie fase) en pensioenuitkeringen (decumulatie fase) naadloos samengaan, met inbegrip van een geïntegreerde risico-aanpak.

Meer over OPAL

We zijn niet bang om elkaar te challengen

Tom Loonen van InsingerGilissen is ervan overtuigd dat het werk van private bankers niet overbodig wordt door digitalisering. Dat neemt niet weg dat digitalisering goede tools oplevert waarmee hij klanten kan ontzorgen.

"We waarderen het dat Ortec Finance zich daarbij kan opstellen als een onafhankelijke partij die ook kritische vragen durft te stellen."

 

Lees de client story

Enkele van onze klanten

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm