Sinds haar oprichting staat innovatie voor Ortec Finance op de voorgrond. Door middel van toegepast en wetenschappelijk onderzoek worden continu nieuwe ideeën en toepassingen onderzocht en ontwikkeld. Onze onderzoeks- en innovatieactiviteiten zijn geconcentreerd binnen de R&D Labs van Ortec Finance.

We werken en experimenteren met zowel nieuwe modelleringsmethodologieën als IT-technieken en -concepten om hun toepasbaarheid in de ondersteuning van investeringsbeslissingen te onderzoeken. Onze onderzoekers hebben een master- of doctoraatsdiploma in economie, informatica, econometrie of wiskunde en zijn gelieerd aan de wetenschappelijke onderzoek gemeenschappen. R&D Labs wil de schakel zijn tussen Ortec Finance en de wetenschap. Het voert innovatief, kwalitatief hoogstaand onderzoek uit met een sterke praktische focus. We werken samen met studenten, academici en externe partijen om de toekomst van beslissingsondersteunende modellen en software vorm te geven voor de financiële sector.

Stages, scripties en vacatures

We komen graag in contact met enthousiaste mensen om ons te helpen met onze onderzoeksprojecten en IT-oplossingen. Ben je student en op zoek naar een afstudeeropdracht of stageplaats? Kijk dan eens naar onze opdrachten. Ben je een starter of professional op zoek naar een interessante baan binnen een stimulerende werkomgeving? Dan nodigen we je uit onze vacatures te bekijken.

De doelstellingen van R&D Labs:

  • gebruik wetenschappelijke ontwikkelingen en doe onderzoek, om de kwaliteit van de oplossingen en producten van Ortec Finance te verbeteren
  • breng de theorie in de praktijk door prototypes te maken van de nieuwste technologie op het gebied van investeringsbeslissingen, samen met toonaangevende partners uit de sector
  • ondersteun kennisdeling tussen Ortec Finance, onze (potentiële) klanten en de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap, zodat onze modellen en uiteindelijk de investeringsbeslissingen van onze klanten continu kunnen worden verbeterd
  • Thought leadership uitstralen in onze markten
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm