Woningcorporaties hebben een maatschappelijke taak te vervullen. De invulling van deze taak verloopt grotendeels via het vastgoed. Het vastgoed is daarmee het middel om de maatschappelijke doelstellingen te behalen. Hierbij geldt dat de middelen begrensd zijn en zo doelgericht en efficiënt mogelijk ingezet moeten worden. Bepaal met SAM de portefeuillestrategie, formuleer het complexbeleid en monitor de vastgoedprestaties

Al jarenlang zijn we met SAM marktleider op het gebied van portefeuillemanagement en assetmanagement in de woningcorporatiesector.

Portefeuillemanagement

SAM ondersteunt corporaties bij het opstellen van het strategisch portefeuillebeleid voor de komende 10 tot 15 jaar. Je kunt gemakkelijk en snel de transformatieopgave doorrekenen en verschillende varianten met elkaar vergelijken. De applicatie geeft inzicht in de effecten van verschillende strategische varianten, op zowel financiële als maatschappelijke prestaties. Zo ben je in staat om de optimale (portefeuille)strategie te kiezen, die financieel haalbaar is.

De grafische mogelijkheden maken dat SAM zich ook uitstekend leent om het gesprek met stakeholders te voeren over de te maken (of gemaakte) keuzes. Tot slot levert het gebruik van de applicatie duidelijke kaders op voor het assetmanagement.

Download je exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Assetmanagement

Als assetmanager moet je binnen de financiële ruimte die je hebt de transformatieopgave die uit de portefeuillestrategie volgt, realiseren. Dat doe je door het complexbeleid zo aan te passen dat je jaarlijks de doelen realiseert.

Om invulling te geven aan zijn of haar taak analyseert de assetmanager continu de prestaties van de complexen, optimaliseert het beleid en monitort de voortgang van de uitvoering van het beleid. SAM ondersteunt de assetmanager hierbij. Prestaties in het verleden, heden en de toekomst worden getoond op (deel)portefeuille- en complexniveau door middel van interactieve, grafische en numerieke analysemogelijkheden. Hiermee wordt snel inzichtelijk welke complexen goed en welke slecht presteren en voor welke complexen het wenselijk is om een alternatief complexbeleid op te stellen. Door het alternatieve beleid door te rekenen wordt duidelijk of het voorgenomen beleid past binnen de maatschappelijke en financiële kaders. Door bovendien de prestaties van het alternatieve beleid te vergelijken met de prestaties van het huidige beleid, kunnen onderbouwde optimale keuzes worden gemaakt. Vastgesteld complexbeleid kan worden ontsloten naar de organisatie via SAM-presentatie.

Vraag een gepersonaliseerde demo aan

De voordelen van SAM

  • Portefeuille- en assetmanagement in één software applicatie
  • Inzicht in de maatschappelijke en financiële prestaties van het vastgoed
  • Uitgebreide interactieve grafische en numerieke rapportages
  • Gecertificeerde rekenregels van WALS en TMS
  • Snelle doorrekeningen van portefeuille- en complexscenario’s
  • Optimale integratie met Ortec Finance applicaties WALS en GO
  • Toegang tot SAM-presentatie voor het presenteren van beleidskeuzes
  • Snelle implementatie en ondersteuning door ervaren consultants

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm