Een gedegen investeringsafweging vooraf en inzicht in het projectresultaat tijdens de realisatie, helpen om grip op de projecten te houden. Zo blijft een efficiënte inzet van schaarse financiële middelen en beheersing van de risico’s geborgd.

Met GO maak je gedetailleerde financiële prognoses, bereken je het projectresultaat en de bijbehorende kengetallen. Ook kun je de prognoses vergelijken met de werkelijke kosten. Dit maakt het mogelijk om een goede investeringsafweging te maken en tijdens het project bij te sturen waar nodig.

Eenvoudig varianten vergelijken

Met GO maak je op eenvoudige wijze projectvarianten en vergelijk je deze op hun resultaten. Zo worden de financiële consequenties van de varianten inzichtelijk. Ook kun je eerdere varianten onderling vergelijken om de voortgang van een project door de tijd volgen.

Koppeling met WALS en SAM

Wij vinden het belangrijk dat jij je kunt focussen op de inhoud. Ortec Finance zorgt daarom voor een goede koppeling tussen haar applicaties. De applicatie gebruikt de gecertificeerde Ortec Finance rekenregels voor marktwaarde en beleidswaarde. Zo weet je zeker dat de resultaten van een projectberekening aansluiten bij die van een begroting in WALS. Ook neem je de projecten uit GO met een klik en zonder resultaatverschillen over in WALS en SAM.

Download je exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Grip op de realisatie

Ortec Finance GO kun je koppelen aan de projectadministratie. Door het inlezen van de gerealiseerde kosten en opbrengsten wordt automatisch de liquiditeitsprognose bijgesteld. Zo zie je direct wat het effect is op het financiële resultaat. Omgekeerd is het ook mogelijk om projectprognoses te exporteren naar de projectadministratie en zo het budget te bewaken.

Flexibele rapportages

De rapportages in Ortec Finance GO zijn naar wens aan te passen. Zo voorzien ze precies in de informatie die jouw organisatie nodig heeft voor de investeringsafweging en besluitvorming. Alle rapporten zijn per individueel project of geconsolideerd op te vragen. Dit geeft inzicht in de resultaten van individuele project(en) of de gehele projectportefeuille.

Vraag een gepersonaliseerde demo aan

Belangrijkste kenmerken

  • Inzicht in de financiële prestaties van projecten
  • Efficiënte, betrouwbare en consistente projectcalculaties
  • Gecertificeerde marktwaarde en beleidswaarde conform handboek modelmatig waarderen
  • Optimalisatie van projecten door een snelle en eenvoudige doorrekening van projectvarianten
  • Nauwkeurige kasstroomprognoses voor betere financiering
  • Integratie met de projectadministratie en met WALS en SAM

Samenwerking met SMART

Ortec Finance en SMART Real Estate (SMART) werken samen op het gebied van investeringsanalyses. Naast de keuze voor GO bieden we corporaties ook de keuze voor de Investeringsanalysetool van SMART, die net als GO volledig is aangesloten op de gecertificeerde Ortec Finance waarderingsrekenregels. Corporaties kunnen met die tool bovendien investeringsvoorstellen laten valideren door SMART en vergelijken met de SMART corporatie-investeringsbenchmark voor soortgelijke projecten van andere corporaties. Meer informatie over de samenwerking vind je hier.

GO en de Investeringsanalysetool van SMART zijn voorlopig beiden inzetbaar voor het rekenen aan projecten, maar verschillen qua geboden functionaliteit. Ortec Finance is gestart met het vernieuwen van de projectcalculatiesoftware en neemt daarin in samenspraak met corporaties en met SMART functionaliteiten van GO en de Investeringsanalysetool van SMART mee. Tot lancering van die nieuwe applicatie gaan we graag met jou in gesprek welke van de huidige oplossingen het beste ondersteunt bij jouw projectberekeningsvraagstuk.

 

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm