Een gedegen investeringsafweging vooraf en inzicht in het projectresultaat tijdens de realisatie, helpen om grip op de projecten te houden. Zo blijft een efficiënte inzet van schaarse financiële middelen en beheersing van de risico’s geborgd.

Met Ortec Finance GO maak je gedetailleerde financiële prognoses, bereken je het projectresultaat en de bijbehorende kengetallen. Ook kun je de prognoses vergelijken met de werkelijke kosten. Dit maakt het mogelijk om een goede investeringsafweging te maken en tijdens het project bij te sturen waar nodig.

Consistente resultaten

Het maakt niet uit of het een eenvoudig of complex project is, een huur- of koopproject is of een opstal- of grondexploitatie betreft. Ortec Finance GO berekent de kasstromen en kengetallen voor je. De applicatie gebruikt daarbij de gecertificeerde rekenkernen van Ortec Finance voor onder andere de Marktwaarde en de Beleidswaarde. Zo weet je zeker dat de resultaten van een projectberekening aansluiten bij die van een begroting in WALS.

Eenvoudig varianten vergelijken

Met Ortec Finance GO maak je op eenvoudige wijze projectvarianten en vergelijk je deze op hun resultaten. Zo worden de financiële consequenties van de varianten inzichtelijk. Ook kun je eerdere varianten onderling vergelijken om de voortgang van een project door de tijd volgen.

Download je exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Koppeling met WALS

Wij vinden het belangrijk dat jij je kunt focussen op de inhoud. Ortec Finance zorgt daarom voor een goede koppeling tussen haar applicaties. Zo neem je de projecten uit Ortec Finance GO met een klik en zonder resultaatverschillen over in WALS.

Grip op de realisatie

Ortec Finance GO kun je koppelen aan de projectadministratie. Door het inlezen van de gerealiseerde kosten en opbrengsten wordt automatisch de liquiditeitsprognose bijgesteld. Zo zie je direct wat het effect is op het financiële resultaat. Omgekeerd is het ook mogelijk om projectprognoses te exporteren naar de projectadministratie en zo het budget te bewaken.

Flexibele rapportages

De rapportages in Ortec Finance GO zijn naar wens aan te passen. Zo voorzien ze precies in de informatie die jouw organisatie nodig heeft voor de investeringsafweging en besluitvorming. Alle rapporten zijn per individueel project of geconsolideerd op te vragen. Dit geeft inzicht in de resultaten van individuele project(en) of de gehele projectportefeuille.

Vraag een gepersonaliseerde demo aan

Waarom Ortec Finance GO?

  • Inzicht in de risico’s en het rendement van projecten
  • Efficiënte, betrouwbare en consistente projectcalculaties
  • Optimalisatie van projecten door een snelle en eenvoudige doorrekening van projectvarianten
  • Nauwkeurige kasstroomprognoses voor betere financiering
  • Integratie met de projectadministratie en WALS

Wat is SMART?

Ortec Finance en SMART Real Estate (SMART) werken samen op het gebied van investeringsanalyses. Corporaties krijgen door deze samenwerking de beschikking over de SMART Investeringsanalysetool die net als Ortec Finance GO volledig is aangesloten op de gecertificeerde Ortec Finance waarderingsrekenregels. Corporaties kunnen bovendien investeringsvoorstellen laten valideren door SMART en vergelijken met de corporatie-investeringsbenchmark voor soortgelijke projecten van andere corporaties. Meer informatie over de samenwerking vind je hier.

De Investeringstool van SMART dient niet ter vervanging van Ortec Finance GO. Wanneer je GO reeds hebt, dan kan het interessant zijn om ook de Investeringstool van SMART te gebruiken. Feitelijk vullen beiden elkaar aan. Hieronder zetten we de belangrijkste verschillen op een rij.

Verschillen GO en SMART

Te zien is dat SMART een aantal vereenvoudigingen kent ten opzichte van Ortec Finance GO. Het voordeel hiervan is dat dit het maken van een investeringsanalyse relatief eenvoudig maakt. Ook het achterwege laten van de tijdsdimensie in SMART vergemakkelijkt de investeringsafweging. Projecten zijn immers beter vergelijkbaar doordat kosten en opbrengsten altijd op dezelfde momenten worden genomen. Voor meer complexe projecten zullen functionaliteiten als een uitgebreide stichtingskostenopzet, budgetmonitoring met actuals, fasering en deelprojecten onmisbaar zijn. Voor deze projecten is Ortec Finance GO de beste oplossing. Afhankelijk van het type projecten en de eigen behoefte is SMART, Ortec Finance GO of beide de beste keuze.

Gerelateerde insights

X