Een gevoeligheidsanalyse is een manier om het effect van variaties in invoergegevens en parameters op de waardering te onderzoeken. Per parameter wordt berekend wat gelijkmatige aanpassing omhoog en omlaag voor effect heeft op de waardering, waarbij alle andere inputvariabelen en parameters onaangepast blijven. Sommige accountants vragen om een gevoeligheidsanalyse om de robuustheid van de waardering te onderbouwen, andere corporaties willen graag zelf meer gevoel krijgen bij de gevoeligheid van hun waardering.

Een gevoeligheidsanalyse wordt vaak toegepast op de parameters disconteringsvoet, leegwaarde, markthuur en mutatiekans om te bekijken wat de invloed van een verandering is op de uitkomsten van de waardering. Ortec Finance biedt een standaardanalyse waarin de gevoeligheid voor de meest gevraagde invoergegevens en parameters inzichtelijk wordt gemaakt. Naar wens kunnen hier variabelen aan worden toegevoegd, bijvoorbeeld om aan te sluiten bij de wensen van de eigen accountant. De gevoeligheidsanalyse wordt zowel aangeboden voor de markt- als de beleidswaarde.

Beschikbare gevoeligheidsanalyses

  • Gevoeligheidsanalyse marktwaarde
  • Gevoeligheidsanalyse beleidswaarde

De kosten voor de gevoeligheidsanalyse marktwaarde verschilt van de kosten voor de gevoeligheidsanalyse beleidswaarde. Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm