Ortec Finance begeleidt vaak zogenaamde Complexsessies met behulp van SAM. Op basis van een analyse is onder andere inzichtelijk welke bijdrage een complex levert aan de maatschappelijke doelen en welke rendement er wordt behaald. Er wordt tijdens een complexsessie ingezoomd op specifieke complexen. Hierbij bepaal je wat de prestaties zijn, wat er beter kan en welk beleid moet worden ingezet om de prestatie te verbeteren.

Op basis van de portefeuilledoelstellingen en de gewenste transformatie kunnen complexstrategieën worden geformuleerd. Welke prestaties verbetering behoeven, bepaalt welke complexstrategie toegepast moet worden om deze prestaties ook daadwerkelijk te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het investeren in een verbetering van de energetische kwaliteit. Selectiecriteria bepalen welke complexen voor de beoogde strategie in aanmerking komen. Om tot een afgewogen beslissing te komen kan het waardevol zijn om verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken.

De precieze invulling van een complexsessie bepaal je zelf. Intern met een werkgroep bijvoorbeeld, maar het kan ook met het MT. Tijdens een complexsessie helpen we je bij het bepalen van het complexbeleid.

Resultaten samengevat

  • Eén sessie op jouw locatie
  • Ervaren gespreksleider
  • Beleid van 10-30 complexen geactualiseerd o.b.v. objectieve data én informatie ‘uit het veld’
  • Draagvlak bij jouw collega’s voor het gekozen beleid

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van de complexsessies? Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm