De complexprestatieanalyse maakt inzichtelijk welke bijdrage een complex levert aan de maatschappelijke doelen en welk rendement er wordt behaald. Tijdens een complexsessie zoomen we verder in op de prestaties van specifieke complexen. Je geeft samen met collega’s duiding aan de prestaties, bekijkt wat er beter kan en of een andere strategie nodig is om de prestaties te verbeteren. Om tot een afgewogen beslissing te komen kan het waardevol zijn om verschillende complexstrategieën uit te werken en met elkaar te bespreken.

Werkzaamheden

In een eerste digitale sessie (van 1 uur) delen we onze opzet voor een complexsessie. Ook vertellen we welke voorbereiding nodig is en waar je op moet letten. Vervolgens bespreken we welke complexen er worden besproken en van wie de aanwezigheid gewenst is.

Tijdens een echte complexsessie (van 4 uur bij jullie op kantoor) bespreken we de complexen. Daarbij treden we op als gespreksleider en zetten we onze ervaring in op het meeste uit de sessie te halen.

Resultaten

  • Onze opzet en ervaring met complexsessies gedeeld
  • Begeleiding bij één complexsessie door een ervaren gespreksleider

Kosten

De kosten voor deze dienstverlening bedragen 1.800 euro (excl. BTW, prijspeil 2023).

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm