Corporaties balanceren tussen het bereiken van maatschappelijke doelstellingen en het bewaken van de financiële continuïteit, voor nu en later. Hoeveel beleidsruimte is er eigenlijk? En wat is een passende buffer om aan te houden ten opzichte van de Aw/WSW normen voor financiële kengetallen om nog tijdig te kunnen bijsturen als dat nodig blijkt te zijn? In de methodiek van Ortec Finance en Accent Advies werken we via vijf stappen toe naar eigen normen die rekening houden met risicobereidheid, strategische risico’s en de gevoeligheden in de eigen meerjarenbegroting.

 • Stap 1 Risicobereidheidsprofiel

  De aan te houden buffer moet passen bij de risicofilosofie en de risicovolwassenheid van jouw corporatie. Je start met het invullen van een vragenlijst. In een bijeenkomst gaat het bestuur/ het management hierover in gesprek met elkaar onder leiding van Accent Advies. De bijeenkomst heeft als uitkomst het risicobereidheidsprofiel van jouw corporatie.
 • Stap 2 Scenarioanalyse

  De aan te houden buffer is bedoeld om risico’s op te kunnen opvangen. Daarom voert Ortec Finance een risicoanalyse uit, bestaande uit onze macro-economische scenarioanalyse en 8 what-if-scenario’s naar keuze.
 • Stap 3 Meetlat

  Op grond van het risicobereidheidsprofiel uit stap 1, blijkt welke meetlat van toepassing is. De meetlat drukt uit in welke mate jouw corporatie de strategische risico’s wenst op te vangen, zonder dat bijsturing noodzakelijk is. Hoe offensiever het risicobereidheidsprofiel, hoe minder risico wordt ingeprijsd, hoe lager de buffer.
 • Stap 4 Meetlat versus scenario’s

  De meetlat van jouw corporatie wordt toegepast op de uitkomsten van de scenarioanalyse, met als resultaat de te hanteren opslagen (de buffer).
 • Stap 5 Eigen normen

  De opslagen uit stap 4 worden vertaald naar eigen normen op de ICR, LTV en solvabiliteit van de DAEB-tak. De uitkomsten worden besproken in een bijeenkomst met het bestuur/ management. Welke inzichten biedt de scenarioanalyse? Wat betekenen de uitkomsten voor de beleidsruimte in de meerjarenbegroting? Wat betekent dit voor de financiële sturing?

Meer informatie over de vijf stappen en de ervaringen van klanten kun je lezen in onze leaflet of het rapport van het pilotproject met de tien woningcorporaties.

Kort samengevat omvat de dienstverlening:

 • Een bijeenkomst over het risicobereidheidsprofiel;
 • Het risicobereidheidsprofiel van jouw corporatie;
 • Een bijeenkomst over de aan te houden buffer;
 • Uitkomsten van scenario-analyse (macro-economische scenario’s en 8 what-if-scenario’s);
 • De eigen normen op de continuïteitsratio’s van de DAEB-tak voor jouw corporatie.

Vragen over deze dienstverlening?

Wilt u meer informatie deze dienstverlening of een prijsopgave? Neem dan contact op met Erik-Jan van der Goes via onderstaande contactgegevens.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm