Beleidslabels maken het mogelijk om te simuleren in SAM. Beleidslabels kunnen op verschillende detailniveaus worden ingericht. Hoe beter de beleidslabels zijn ingericht voor jouw corporatie, hoe beter de kwaliteit van de simulatie en hoe beter de kwaliteit van de meerjarenbegroting. De mate van het detailniveau bepaalt tevens op welk niveau resultaten kunnen worden gecontroleerd. Bijvoorbeeld hoeveel verduurzamingspakketten worden er de komende jaren verwacht en hoe hoog is de bijbehorende investeringskasstroom?

Werkzaamheden

Vooraf bekijken we de beleidslabels in SAM. Tijdens een sessie van een dagdeel (op locatie) nemen we de beleidslabels door en maken we afspraken over de inrichting. We begeleiden daarbij het gesprek, leggen uit wat de consequenties van keuzes zijn en proberen tot een gedragen set beleidslabels te komen.

Resultaat

  • Een set beleidslabels om invulling te geven aan de doelstellingen voor gebruik in (strategische) beleidsvarianten

Praktische informatie

Wil je gebruik maken van de Ondersteuning bij opstellen beleidslabels? Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen en om direct aan te vragen.

Actuele prijs bekijken of direct aanvragen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact op met je Ortec Finance contactpersoon, met Menno via de onderstaande contactgegevens of via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm