Steeds meer corporaties nemen het beleid uit SAM over in de meerjarenbegroting in WALS. Gezien de hoeveelheid complexen, kan het goed zijn om een controle en onderbouwing te hebben van beleidsverschillen ten opzichte van het vorige jaar.

In een ‘Verschillenanalyse beleid’ vergelijken we het toegewezen beleid van bestaand bezit in de huidige variant in SAM met bijvoorbeeld de laatst vastgestelde begroting. Door deze vergelijking kunnen beleidsverschillen worden verklaard en het biedt tevens een controle op het toegewezen beleid. De analyse kan antwoord geven op vragen als:

  • Is de verkoopvijver goed gedefinieerd?
  • Kan ik verklaren waarom bezit van het slooplijst is afgehaald?
  • Klopt het dat (des)investeringen zijn vertraagd of vervroegd?
  • Zijn de juiste eenheden geselecteerd?

Werkzaamheden

In de verschillenanalyse vergelijken we twee beleidsvarianten met elkaar. Welke varianten we vergelijken, bespreken we vooraf. Deze varianten vergelijken we in Excel. In het Excel-bestand maken we de verschillen inzichtelijk door deze te markeren. Het Excel-bestand ontvang je van ons en hierin is ruimte voor een onderbouwing.

Deze analyse wordt in principe uitgevoerd op eenheidsniveau, maar kan in overleg ook op complexniveau worden uitgevoerd. In de analyse kijken we zowel naar toegewezen beleid als naar het gekozen uitvoeringsjaar.

Resultaat

  • Een helder overzicht van wijzigingen in het beleid
  • Zekerheid over een juiste toewijzing van het beleid

Praktische informatie

Wil je gebruik maken van de verschillenanalyse op beleid? Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen en om direct aan te vragen.

Actuele prijs bekijken of direct aanvragen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact op met je Ortec Finance contactpersoon, met Menno via de onderstaande contactgegevens of via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm