Woningcorporaties staan onder druk om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, zoals het betaalbaar houden van de huren, het oplossen van het woningtekort en het realiseren van klimaatdoelstellingen. Corporaties willen niets liever, maar vragen zich wel af hoe ver hun financiële polsstok op de langere termijn reikt. Samen met Accent Advies hebben we een methodiek, ‘een duurzaam corporatiemodel’, ontwikkeld op basis waarvan een woningcorporatie hierover onderbouwd uitspraken kan doen.

Meer over de methodiek

Centraal in onze aanpak staan de maatschappelijke doelstellingen van de corporatie en de lange termijn beschikbare financiële middelen om deze te realiseren. We werken in drie stappen toe naar een duurzaam corporatiemodel.

  1. Doelstellingen continuïteit
  2. Financiering en investeringsruimte
  3. Optimaliseren duurzaam corporatiemodel
Met andere woorden, met het duurzaam corporatiemodel helpen wij jouw corporatie bij het balanceren van ambities en middelen.

Niet alles in één keer

Veel corporaties hebben nu nog voldoende financiële ruimte om de doelstellingen voor de komende paar jaar te realiseren, maar op de langere termijn begint het te knellen. Daarom werken we in onze aanpak met een tweetal periode, namelijk een ‘ingroei’ en ‘stabiel niveau’. Hiermee bepalen we samen met de corporatie het tempo om te groeien naar een stabiel en duurzaam bedrijfsmodel, waarbij minimaal de benodigde maatschappelijk doelen worden gerealiseerd.

Voor iedere corporatie anders

Een duurzaam corporatiemodel zal voor iedere corporatie anders zijn, het is immers afhankelijk van de beleidskeuzes die de corporatie maakt. Het uitwerken van een duurzaam corporatiemodel is geen éénmalige exercitie, maar een iteratief proces. Kortom, het duurzaam corporatiemodel biedt een generiek model om het lange termijn financiële en maatschappelijke huishoudboekje van een corporatie in evenwicht te brengen en te houden. De uitwerking, keuzes en het gesprek daarover zal iedere corporatie voor zich moeten voeren.

Brochure

Downloadt de brochure met meer toelichting over de aanpak via onderstaande button.

Download brochure: Een Duurzaam Corporatiemodel

Vragen?

Heb je vragen over een duurzaam corporatiemodel of heb je interesse in deze dienstverlening? Neem dan contact op met Maarten of Erik-Jan via onderstaande contactgegevens.
Meer over Accent Advies hier.

 
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm