De meerjarenbegroting en bijbehorende dPi tonen de verwachte ontwikkeling van de financiële resultaten van de corporatie. Naast deze prognose, is er steeds meer aandacht voor de financiële risico’s in de corporatiebalans en kasstroomontwikkeling. Dit komt mede door de aandacht voor risicomanagement in het beoordelingskader. Ortec Finance levert met de Ortec Finance Scenarioset (de OFS bevat 2.000 economische scenario's) al jaren input om financiële risico’s te calculeren en te presenteren. Deze risicoanalyse voorziet in een heldere presentatie en interpretatie van de resultaten. De uitkomsten zijn een wolk aan mogelijke scenario’s, zowel numeriek als grafisch (zie onderstaande figuur). Met deze uitkomsten is het mogelijk om de risico’s goed in kaart te brengen en het risicomanagement binnen de corporatie verder te professionaliseren.


ICR DEAB

Figuur 1 mogelijke grafische weergave van uitkomsten

Uitvoerbaarheid risicoanalyse

Naast dat je met de aanschaf van de Risicomodule zelf een risicoanalyse kan uitvoeren, kun je dit ook door een consultant van Ortec Finance laten doen. In dit laatste geval kun je deze dienstverlening aanvragen via onderstaande aanvraag-button. Hiervoor is het geen vereiste de Risicomodule af te nemen. 
Wil je de risicoanalyse zelf uitvoeren? Dan is het noodzakelijk een gebruikersopleiding te volgen. Deze eendaagse risicoanalyse-opleiding is bedoeld voor WALS gebruikers die zelfstandig een risicoanalyse uit willen voeren en meer begrip willen krijgen van de achterliggende theorie. Basiskennis van WALS is voor deze opleiding vereist. Lees meer over de opleiding Risicoanalyse.

Onderdelen van de risicoanalyse

De risicoanalyse bestaat uit een aantal onderdelen. Aan de basis ligt de OFS scenarioanalyse (ook wel Monte Carlo simulatie of macro-economische scenarioanalyse genoemd). De OFS is een dataset die ieder kwartaal door ons wordt uitgebracht. Deze dataset bevat de verwachte ontwikkelingen van de economische parameters die gebruikt worden voor de begroting of voor een gevoeligheidsanalyse. Aanvullend bevat de OFS een set van 2.000 even waarschijnlijke scenario’s. Bij het uitvoeren van de OFS scenarioanalyse worden 2.000 even waarschijnlijke economische scenario’s doorgerekend, die allemaal leiden tot een ander toekomstig verloop van de financiële ratio’s van de corporatie. Hierdoor is het mogelijk uitspraken te doen over kansen en risico’s bij het huidige corporatiebeleid. Ook is het mogelijk een inschatting te maken van de economische scenario’s (zijnde een combinatie van economische parameters) waarvoor de corporatie vooral gevoelig is. 

What-if scenario’s

Om vervolgens een meer compleet beeld te vormen van de risico’s waaraan de corporatie onderhevig is, is het goed om naast de aan de economie gerelateerde risico’s ook overige risico’s te kwantificeren. Het betreffen meer beleidsmatige operationele risico’s of politieke risico’s. Deze risico’s worden gekwantificeerd door middel van het doorrekenen van verschillende what-if scenario’s. In de analyse heb je de keuze uit diverse standaard what-if scenario’s.

Beleidsmatig bijsturen

Omdat de corporatie geen invloed heeft op externe factoren, is er de mogelijkheid om beleidsmatig bij te sturen. Hiermee kunnen eventuele financiële risico’s opgevangen worden. Er zijn verschillende manieren om als woningcorporatie bij te sturen.

Het is mogelijk enkel de OFS scenarioanalyse af te nemen of om deze af te nemen in combinatie met de what-if scenario’s en bijstuurmogelijkheden.
  

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact op met Coen Ravesloot via onderstaande contactgegevens of via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm