De meerjarenbegroting en bijbehorende dPi tonen de verwachte ontwikkeling van de financiële resultaten van de corporatie. Naast deze prognose, is er steeds meer aandacht voor de financiële risico’s in de corporatiebalans en kasstroomontwikkeling. Dit komt mede door de aandacht voor risicomanagement in het beoordelingskader. Ortec Finance levert met de Ortec Finance Scenarioset (de OFS bevat 200 economische scenario's) al jaren input om financiële risico’s te calculeren en te presenteren. Wij bieden nu een gestandaardiseerde risicoanalyse bij de financiële meerjarenbegroting. Deze risicoanalyse voorziet in een heldere presentatie en interpretatie van de resultaten.

What-if scenario’s

Naast macro-economische risico’s bevat de vernieuwde risicoanalyse standaard WHAT-IF scenario’s, om zo rekening te houden met operationele en politieke risico's. Daarnaast worden de beleidsmatige bijstuurmogelijkheden van de corporatie bekeken door middel van een set aan vooraf gedefinieerde scenario's. De Ortec Finance risicoanalyse helpt corporaties daarmee om intern het gesprek aan te gaan over risico’s en de impact op de financiële ratio's. Maar vooral ook om tijdig te spreken over bijstuurmogelijkheden, zodat financiële risico’s kunnen worden beheerst.

Risicoanalyse

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van de WALS Risicoanalyse? Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact op met Isabel Mandour via onderstaande contactgegevens of via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm