Gewijzigde opzet

De opzet van de Risicoanalyse-opleiding is zo aangepast dat het online volgen ook goed te combineren is met thuiswerken. Verspreid over de dag is er op gezette tijden gezamenlijk online verdieping en uitleg van de opgaves, in totaal is dit ongeveer 3 uur. Tussen deze gezamenlijke online momenten is er ruimte ingebouwd zodat de opgaves gemaakt kunnen worden. De trainers blijven in de online omgeving beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Kom je tijdens de dag niet toe aan het maken van alle opgaves, dan is het ook mogelijk dit op een ander moment te doen. Wij zorgen dat je de gegevens van de trainer ontvangt zodat je altijd terecht kunt met je vragen.


Duur:                     1 dag
Investering:          850 EUR (Open gebruikersopleiding) / 2.550 EUR (In-house opleiding)
Data & locatie:     Planning en programma nader te bepalen. Zodra bekend, is aanmelden weer mogelijk.
Extra informatie:  Download pdf

Een doorsnee begrotingsmodel ondersteunt slechts het gebruik van één mogelijk economisch scenario, meestal de gemiddelde verwachting. Een dergelijk model houdt geen rekening met de onzekerheid die gepaard gaat met toekomstige economische ontwikkelingen. Binnen WALS is het wel mogelijk om aan de hand van Monte Carlo simulaties rekening te houden met deze economische onzekerheden. Daarnaast gaan we tijdens de opleiding in op de wijze waarop de politieke en organisatorische risico’s in kaart gebracht kunnen worden. Door het analyseren van deze onzekerheden wordt het mogelijk om niet alleen te sturen op één verwacht scenario, maar ook op de bijbehorende risico’s.

Voor wie:

De eendaagse risicoanalyse-opleiding is bedoeld voor WALS gebruikers die zelfstandig een risicoanalyse uit willen voeren en meer begrip willen krijgen van de achterliggende theorie. Het inzicht in de risico’s van de verschillende scenario’s kan tijdens de begrotingsronde gebruikt worden om aanpassingen te maken in het beleid. Het type en de duur van nieuw aan te trekken leningen kan bijvoorbeeld sterk beïnvloed worden door de huidige risico’s van de schulden en bezittingen. Basiskennis van WALS is voor deze opleiding vereist.

NIEUW: WALS risicoanalyse vervolgopleiding

Sinds kort bieden we ook een WALS Risicoanalyse vervolgopleiding aan. Lees meer over deze praktische vervolgopleiding onder professionele begeleiding op de website van de WALS Risicoanalyse vervolgopleiding.

Algemene voorwaarden:

Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Meer informatie is hier te vinden. Neem voor vragen contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 40.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm