Met de toegenomen verantwoordingsplicht voor de beleidswaarde, is het gebruik van onderbouwde en aannemelijke beleidsnormen voor onderhoud en beheer significant belangrijker geworden. Ortec Finance ondersteunt graag bij het bepalen van deze beleidswaardenormen vanuit de functionele winst en verliesrekening in WALS. Dit doen wij middels een speciaal ontwikkelde beleidswaardenormen tool.

Voorafgaand aan de verwerking in de beleidswaardenormen tool is er een intake moment. Tijdens dit moment wordt de kwaliteit en bruikbaarheid van de WALS set besproken en worden de keuzes en onderbouwingen vastgelegd om de kwaliteit en de uitlegbaarheid te waarborgen. Belangrijke aandachtspunten bij de normbepaling zijn: de flexibiliteit in het te hanteren van het detailniveau (is een norm op portefeuilleniveau voldoende of dient dit gespecificeerd te worden naar complexniveau?) en de beschouwingsperiode. Een aannemelijke norm valt of staat hiermee uiteindelijk bij de onderliggende kostenverdeling. De benodigde informatie uit de kostenverdeelstaat moet beschikbaar zijn op het niveau dat aansluit bij de inrichting in WALS.

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van de Beleidswaardenormen Tool? Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm