WALS wordt door veel corporaties gebruikt om de meerjarenbegroting op te stellen. Het waarborgen van de kwaliteit van de gegevens en de inrichting in WALS, is daarom van essentieel belang. Wil je de WALS inrichting controleren en naar de beste inzichten gereed maken voor de nieuwe begrotingsronde? Wij nemen je aan de hand om je dataset volgens onze Best Practice in te richten en bieden je hiermee de optimale voorbereiding voor de meerjarenbegroting.

Met de Best Practice inrichting WALS nemen we de dataset in één dag gezamenlijk door om WALS naar de beste inzichten gereed te maken voor de nieuwe begrotingsronde. Door het doorlopen van een gedetailleerd stappenplan, met daarin de visie van Ortec Finance op de inrichting binnen WALS, richten we WALS samen in volgens de richtlijnen van onze Best Practice. Hierbij bespreken we relevante regelgeving en richtlijnen, aanbevelingen m.b.t. gebruiksgemak, het vullen van de begroting en krijg je inzicht in de impact van aangebrachte wijzigingen. Hiermee bieden wij je de optimale voorbereiding voor de meerjarenbegroting. De gemaakte inrichtingskeuzes worden gedocumenteerd en per onderdeel in het eindrapport aan je teruggekoppeld.

Na afronding voldoet WALS aan de eisen om flexibel voor verschillende vraagstukken, zoals de meerjarenbegroting, jaarrekening en verslaggeving richting de toezichthouders, ingezet te worden. Ook helpt de documentatie van de Best Practice en de eventuele bewuste afwijking hiervan, om de continuïteit van WALS binnen de organisatie te waarborgen. 

Wil je gebruik maken van onze expertise op het gebied van de Best Practice inrichting WALS? Bekijk het aanvraagformulier voor de actuele prijzen.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rem@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm