De jaarrekening geeft inzicht in de prestaties van de corporatie van het afgelopen jaar. Voor de jaarrekening worden WALS en TMS voornamelijk gebruikt bij de waardebepaling van het vastgoed op marktwaarde en beleidswaarde. Vanuit deze waardering komt ook de vraag naar boven hoe de jaar-op-jaar mutatie in de beide waarden is te verklaren. De verschillenanalyse van Ortec Finance onderbouwt deze waardemutatie in een aantal geijkte stappen. Per onderdeel wordt er een verklaring gegeven van alle waarde-effecten die plaats hebben gevonden gedurende het jaar.

Wij bieden de verschillenanalyse voor zowel de marktwaarde als de beleidswaarde aan. Je kunt de verschillenanalyse gebruiken voor de jaarrekening en voor de interne controle.

Verschillenanalyses

  • Verschillenanalyse marktwaarde
  • Verschillenanalyse beleidswaarde

Kosten

Zie het aanvraagformulier voor de actuele prijzen.

De analyses zijn niet alleen achteraf, maar ook tijdens de waarderingsronde uitvoerbaar. Hierdoor is het mogelijk om tijdens de totstandkoming van de marktwaardering gebruik te maken van een conceptanalyse bij de analyse van de waardeontwikkeling. Op dat moment is dat het, indien noodzakelijk, nog mogelijk is om bij te sturen.

Een voorwaarde voor het uitvoeren van de verschillenanalyse beleidswaarde is dat de verschillenanalyse marktwaarde reeds ten minste op portefeuilleniveau is uitgevoerd en dat de beleidswaarde is afgeleid van deze marktwaarde. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Direct aanvragen of stel je menu samen

Vragen over deze dienstverlening?

Heb je vragen over deze dienstverlening neem dan gerust contact met ons op via info-rev@ortec-finance.com.

Terug naar Dienstverlening

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm