Frank studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Econometrie is een combinatie van economie, wiskunde en informatica en is vooral gericht op het modelleren van economische vraagstukken. Na een korte eerste baan van modelleringswerk in de Rotterdamse haven ging Frank in 2002 als junior consultant bij Ortec Finance aan de slag.

Ortec Finance is een bedrijf dat wereldwijd beslissingsondersteunende software en advies levert aan de financiële- en vastgoedsector. Frank heeft binnen Ortec Finance altijd de focus gehad op de Nederlandse woningcorporaties. Hij heeft verschillende functies doorlopen en is in zijn huidige rol verantwoordelijk voor de Real Estate Management dienstverlening. Frank en zijn afdeling helpen corporaties bij het sturen op maximale maatschappelijke prestaties binnen de financiële mogelijkheden, met software, advies en opleidingen. Met de software van Ortec Finance wordt corporatiebeleid doorgerekend en krijgt de corporatie inzicht in de bijbehorende ontwikkeling van de financiële positie en de risico’s. Het vraagstuk van grote maatschappelijke opgaven en beperkte financiële middelen is een vraagstuk waar Frank al jaren veel over spreekt met corporaties en sectorinstanties.

Contact details

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm