Een aantal keer per jaar delen we de actuele roadmap van onze applicaties voor de corporatiesector. In deze juni 2024 editie is te zien welke punten we de afgelopen periode gerealiseerd hebben, maar vooral welke punten we van plan zijn op te pakken op de korte en langere termijn.

Bekijk hier de volledige Roadmap software woningcorporaties – juni 2024 

Beleidswaarde en marktwaarde

De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van de vernieuwde beleidswaarde. Uiteraard ondersteunen onze applicaties de vernieuwde waarderingssystematiek. Bovendien hebben we het bijbehorende gewijzigde normenkader in onze prognoseapplicaties verwerkt en zijn de van beleidswaarde afhankelijke financiële toetsen in onze applicatie voor investeringsanalyses aangepast. We volgen nauwgezet de aanstaande veranderingen van de marktwaarde en laten op dat vlak ook onze visie horen. Zodra er meer duidelijkheid is over de richting, dan zullen we uiteraard ook tijdig aanpassingen doen in onze applicaties om corporaties inzicht te geven in het effect op de waarde en op de financiële ratio’s. We houden jullie hierover op de hoogte.

Investeringsanalysetool

Verder zijn we volop door aan het ontwikkelen aan SIM, onze nieuwe vastgoedsturingsapplicatie die we begin dit jaar gelanceerd hebben en die de investeringsanalysetool van SMART Real Estate (SMART) en GO van Ortec Finance vervangt. De eerste versie van SIM, waarin de functionaliteit van SMART is opgenomen, wordt inmiddels door de eerste groep corporaties gebruikt om bij hun investeringsprojectcalculaties. SIM is volledig geïntegreerd met de andere Ortec Finance applicaties en biedt bovendien de mogelijkheid om projecten te laten valideren door SMART of te vergelijken met hun benchmark. SIM wordt verder doorontwikkeld en we streven ernaar om begin 2025 een volwaardige vervanger voor GO te hebben. Hierbij voegen we o.a. functionaliteit toe voor gedetailleerde investeringskosten.

Klantwensen

Gelukkig hebben we de afgelopen periode in veel van onze applicaties ook verbeteringen door kunnen voeren die aangedragen zijn door onze klanten. In SAM hebben we vooral punten doorgevoerd die het gebruik van de applicatie vereenvoudigen. In WALS en TMS hebben we wat functionele verbeteringen op kunnen pakken. Een veel gehoorde wens waar we mee bezig zijn, is het mogelijk maken van Single-Sign-On voor alle Ortec Finance applicaties. We hebben proefgedraaid bij een aantal corporaties. Daar zijn nog een aantal technische aandachtspunten uit naar voren gekomen die we eerst oplossen alvorens later dit jaar SSO naar een grotere groep corporaties uit te rollen. Ook de komende periode hebben we ruimte en plannen om klantwensen op te pakken. De details hiervan zijn te lezen in de roadmap. We gaan o.a. klimaatrisico’s op kaart toevoegen, zodat je die mee kunt nemen in het bepalen van het complexbeleid. Blijf vooral je wensen kenbaar maken, zodat we onze applicaties verder door kunnen ontwikkelen en zo je organisatie optimaal kunnen helpen bij de vastgoedwaardering, de financiële sturing en de vastgoedsturing.

Teruglezen

Bekijk de roadmap van november 2023

Bekijk de eerdere roadmap van februari 2023

Vragen of opmerkingen?

Heb je klantwensen of een andere vraag, neem contact op met je Ortec Finance contactpersoon of met Frank of Maarten via onderstaande contactgegevens.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm