Periodiek delen we onze roadmap met daarop de doorontwikkelingen van onze applicaties voor vastgoedsturing, financiële sturing en vastgoedwaardering bij corporaties. Deze actualiseren we meerdere keren per jaar, zodat jullie op de hoogte blijven van onze softwareontwikkelingsplannen. 

Namens Maarten Fronik, Managing Director Real Estate Valuation en mijzelf, Frank Vermeij, Managing Director Real Estate Management, deel ik de roadmap van februari 2023 en zoom ik in op een aantal ontwikkelingen waar we nu mee bezig zijn.

Roadmap software woningcorporaties februari 2023

Vernieuwing van GO/SMART

We ontwikkelen een nieuwe investeringsmodule, gekoppeld aan SAM en de andere Ortec Finance applicaties voor woningcorporaties. Deze nieuwe module bevat de gecombineerde gewaardeerde functionaliteit van onze applicatie GO en van de Investeringsanalysetool van SMART en gaat deze applicaties vervangen. De nieuwe investeringsmodule helpt je met investeringsanalyses, projectplanning en monitoring. 

Eind 2023 denken we zo ver te zijn dat de functionaliteit van SMART beschikbaar is in de nieuwe applicatie. Als onderdeel van de vernieuwing van GO/SMART is eerst aandacht voor de wijze waarop projecten in SAM meelopen. Om projectresultaten beter inzichtelijk te maken is aan SAM een projectdimensie toegevoegd. In de huidige versie kunnen projecten volledig gedefinieerd worden, vanaf de aankomende versie is het mogelijk om beleid vanuit projecten direct over te zetten naar het complexbeleid. 

Performance verbeteringen

Het doorrekenen in WALS en SAM is afgelopen release verder versneld. In het afgelopen jaar is de doorrekentijd van een enkel scenario met circa 45% afgenomen. Ook hebben we door een nieuwe wijze van parallel doorrekenen van meerdere scenario’s de totale doorrekentijd van een risicoanalyse met RM, de risicomodule bij WALS waarmee 2.000 even waarschijnlijke economische scenario’s worden doorgerekend, flink verkort. 

Met de performanceverbeteringen is er minder tijd om even koffie te halen tijdens een berekening, maar profiteer je volop van het sneller beschikbaar zijn van de resultaten.  

Automatisch vullen vrijheidsgraden marktwaarde

Veel corporaties maken inmiddels gebruik van de Analysemodule van TMS waarmee verschillenanalyses en gevoeligheidsanalyses kunnen worden uitgevoerd tijdens en/of na het waarderingsproces. 

Momenteel werken we aan de Vrijheidsgradenmodule waarmee meerdere vrijheidsgraden van de marktwaarde automatisch kunnen worden gevuld. Denk hierbij aan de onderhoudsnormen via VTW en de leegwaarde uit Ortec Finance AVM. We helpen corporaties hiermee in het gesprek met taxateurs en maken het mogelijk om eenvoudig en meerdere keren per jaar geautomatiseerd het vastgoed tegen marktwaarde te waarderen en zo grip te houden op de waardeverandering.

Single-Sign-On voor alle applicaties

In 2023 worden alle Ortec Finance applicaties aangesloten op de authenticatie systemen (zoals Azure AD) van de corporatie. Separaat inloggen voor onze modules is dan niet langer noodzakelijk als je al ingelogd bent op de corporatieomgeving. Ook het gebruikersbeheer verbetert hierdoor. Momenteel loopt een pilot, daarna wordt dit breed uitgerold naar alle corporaties.

Teruglezen

Bekijk de eerdere roadmap van mei 2022

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met je Ortec Finance contactpersoon of met Frank of Maarten via onderstaande contactgegevens.

 

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm