Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, is een gedegen treasurybeleid onmisbaar voor woningcorporaties.

De leningenportefeuille, de marktwaarde van de leningen, de liquiditeitspositie en kasstroomverwachtingen zijn slechts enkele onderdelen waarover je controle wilt hebben.

Ortec Finance Treasury stelt je in staat jullie leningen- en derivatenportefeuille te beheren. Via rentecurves is het daarnaast mogelijk om de marktwaarde van de leningen op ieder moment te laten berekenen op basis van de actuele stand van de leningen. Dit kan in de jaarrekening worden opgenomen en is tevens een belangrijk onderdeel in het beoordelingskader van Aw/WSW. Je beschikt over uitgebreide rapportagemogelijkheden zoals vrijvalschema’s, waarderingsrapporten, risicorapporten en een overzicht van de contractgegevens. Ook biedt Ortec Finance Treasury altijd actueel inzicht in jullie huidige en verwachte liquiditeitspositie. Voor het beheer van de liquiditeitspositie en kasstromen heb je, middels het importeren van rekeningafschriften, altijd een actueel inzicht. Zo wordt verwachting gekoppeld aan realisatie en ben je volledig in controle.

Vraag jouw gepersonaliseerde demo aan

Belangrijkste kenmerken

  • Beheer van leningen en derivaten
  • Marktwaarde van leningen
  • Uitgebreide rapportagemogelijkheden (contractgegevensoverzicht, vrijvalschema’s, leningstaat, waarderingsrapporten, grafische rapportages, renterisico’s)
  • Koppeling van de leningen met WALS
  • Aanmaken boekingen en facturatie voor financiële administratie
  • Adequaat kasstroombeheer om liquiditeitsrisico te controleren en rentelasten te optimaliseren
  • Koppelen van kasstroomrealisaties aan verwachte kasstromen
  • Onderdeel van platform voor integrale financiële en vastgoedsturing

Download onze Treasury brochure voor meer informatie

Download je exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Gerelateerde insights

X