Verbeter de financiële besluitvorming en begrijp de risico- en rendementsgevolgen van managementacties op basis van een totale balansbenadering met GLASS. Dit risicobeheerplatform integreert liabilities, investeringen en economische scenario's over meerdere entiteiten en applicaties heen, ondersteund door flexibele rapportage en analyse. Zodat u kapitaal efficiënter en gerichter kunt toewijzen.

Verzekeringsmaatschappijen krijgen te maken met veel complexiteit als het gaat om beslissingen over hun beleggingsportefeuille. Sommigen hebben de neiging zich te concentreren op het microniveau, terwijl macroniveau beslissingen meestal een grotere invloed hebben op risico en rendement. Wijzigingen in uw financiële positie of marktomstandigheden vereisen regelmatige evaluatie van uw strategische risico‘s en rendementsdoelstellingen. Hierbij moet antwoord worden gegeven op de volgende vragen: In hoeverre zijn uw lange- en korte-termijn strategische doelstellingen nog steeds haalbaar?, Zijn de risico's nog steeds binnen het risicobudget?, Hoe hebben marktomstandigheden zich ontwikkeld in de loop van de tijd?, Wat betekent dit voor de risico en rendement outlook op de korte en middellange termijn? en Hoe is dit te vertalen in termen van uw (dynamische) beleggingsbeleid?

Consistente ALM simulatiesoftware

De Risk Navigator service van Ortec Finance geeft inzicht in deze relevante vragen en past naadloos in het algemene Enterprise Risicomanagement proces. Het omvat de feedback-lus voor evaluatie van de specifieke doelstellingen en risicobereidheid, zoals geformuleerd in de ALM-fase. Ortec Finance gebruikt hiervoor een consistent ALM simulatiemodel (GLASS), dat geïntegreerde lange- en korte-termijn risico's en rendementen repliceert. De Risk Navigator service kan binnen uw eigen organisatie worden ingericht en is direct toegankelijk.

Meer over GLASS platform

 

Enterprise Risicomanagement

  • Enterprise risicomanagement proces, gebaseerd op consistente korte- en lange-termijn beoordeling van risico en rendement
  • Bijhouden van strategische doelstellingen en risico's, inclusief de communicatie met stakeholders
  • Signaalfunctie vanuit een holistisch perspectief van de balans
  • Periodieke begeleiding over hoe en wanneer risico's managen

Rapportage

  • Zorgen dat alle belanghebbenden passende rapportages ontvangen
  • Visueel presenteren van de belangrijkste risicoanalyse, afgestemd op uw specifieke behoeften

Risico-analyses

  • Balanssimulatie met groot aantal scenario's
  • De belangrijkste risico's identificeren
  • Beter begrip van balansdynamiek
  • Wat-als-analyse om de impact van beleidsalternatieven te beoordelen
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm