Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance de Risk Navigator aan, een strategische risicomanagementservice voor pensioenfondsen. 
De Risk Navigator verschaft institutionele beleggers een helder kader met een up-to-date overzicht van de financiële risico’s vanuit een holistisch perspectief op de balans, inclusief een actuele leidraad voor het beheersen van die risico’s. Dat geeft deze service een duidelijke signaalfunctie. The Risk Navigator is modulair opgezet en kan worden toegesneden op de specifieke behoeften van elk pensioenfonds. De resultaten worden gepresenteerd in een aantrekkelijk, interactief format dat benaderbaar is op verschillende apparaten (zoals tablets).

Inzicht in uw strategische risico’s

Het beheren van beleggingsportfolio’s is een complex proces. De neiging bestaat om vooral te letten op het microniveau, hoewel beslissingen op het macroniveau doorgaans meer invloed hebben op risico en rendement. Het is belangrijk dat beleggers de strategische risico’s van hun plannen regelmatig evalueren, met het oog op veranderingen in hun financiële positie en in de marktomstandigheden. In hoeverre zijn strategische doelen op de korte en lange termijn nog haalbaar? Worden de risico’s nog gedekt door het risicobudget? Hoe heeft de markt zich door de tijd heen ontwikkeld, wat betekent dit voor het risico en rendement op de korte en middellange termijn, en hoe kan dit worden vertaald in een (dynamisch) beleggingsbeleid?

Download je exemplaar

Door mijn contactgegevens te verzenden, bevestig ik dat ik de Ortec Finance Privacy statement heb gelezen, waarin wordt uitgelegd hoe Ortec Finance mijn persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt. Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Ortec Finance.
Wij respecteren je privacy

Consistente ALM-simulatiesoftware

Ortec Finance's Risk Navigator geeft pensioenfondsen inzicht in deze relevante vragen, en past naadloos in het hele proces van strategisch risicomanagement. Het omvat de feedback-loop van het evalueren van de specifieke beleggingsdoelen en risk appetite zoals die zijn vastgesteld in de ALM-fase. Voor dit doel gebruikt Ortec Finance's consistente ALM-simulatiesoftware (GLASS), inclusief OFS, dat geïntegreerde risico’s en rendementen voor de korte en lange termijn repliceert. De Risk Navigator-service kan maandelijks, per kwartaal of per jaar worden geleverd.

Vraag uw gepersonaliseerde demo aan

 

Strategisch risicomanagement

  • Strategisch risicomanagementproces, gebaseerd op een consistente beoordeling van risico en rendement op de korte en lange termijn
  • Volg strategische doelen en risico’s op de voet, inclusief communicatie met stakeholders
  • Signaalfunctie op basis van een holistische balansbenadering

  • Actuele leidraad over hoe en wanneer risico’s te beheren

Download onze Risk Navigator brochure voor meer informatie

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm