Ortec Finance is marktleider in Nederland op gebied van ALM-studies.  Daarnaast hebben we ruim 20 jaar ervaring op het gebied van financieel en niet Risicomanagement en Investment Consulting.

Onafhankelijk risicomanager

Gedegen risicomanagement is voor pensioenfondsen een eis om in control te zijn. Ortec Finance brengt via analyse, rapportages en advies het risicomanagement op een hoger niveau. Hiermee wordt invulling gegeven aan IORP II wetgeving en de eisen die DNB stelt aan integraal risicomanagement.

De onafhankelijk risicomanager verzorgt risicosessies met het bestuur waarin risico’s worden geïnventariseerd en beoordeeld. Als de risico’s niet binnen de risk appetite vallen worden additionele beheersingsmaatregelen voorgesteld. Het beleid per risico wordt vastgelegd in een risicohandboek. Beleggingsvoorstellen worden voorzien van een risicoparagraaf of complete voorlegger. Monitoring vindt plaats via een interactief dashboard. Deze Risk Navigator monitort de risico’s binnen de verschillende lagen van het beleggingsproces. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan het monitoren van de haalbaarheid van de ambitie en de risicohouding van het pensioenfonds. Ook niet-financiële risico’s kunnen worden toegevoegd aan de Risk Navigator.

Investment Consulting

Met de Investment Guide dienstverlening biedt Ortec Finance beleggingsadvies in brede zin. Beleggingsadviseurs ondersteunen het pensioenfonds of de verzekeraar bij het voorbereiden van vergaderstukken voor de beleggingscommissie, het afstemmen met de fiduciair manager of vermogensbeheerder en het geven van een inhoudelijke opinie op beleggingsvoorstellen.

  • De beleggingsadviseur van Ortec Finance is aanwezig bij vergaderingen van de beleggings(advies)commissie en/of bestuursvergaderingen. Via voorleggers en mondelinge toelichting wordt het pensioenfonds of de verzekeraar in staat gesteld beter onderbouwde beleggingsbesluiten te nemen.
  • De kwaliteit van de dienstverlening van de vermogensbeheerder of fiduciair manager verbetert door de afstemming met de beleggingsadviseur.
  • De Investment Guide kan volledig flexibel worden vormgegeven, zodat deze aansluit bij de behoeftes van het pensioenfonds. U heeft één dedicated beleggingsadviseur tot uw beschikking en daarnaast een team van beleggingsexperts binnen Ortec Finance.

Als sprake is van beleggingsadvies waarvoor een vergunning vereist is wordt deze dienstverlening aangeboden via Ortec Finance Investment Consulting B.V. (OFIC) dat beschikt over een AFM-vergunning voor het verlenen van beleggingsadvies. Meer over OFIC.

ALM consultancy

Via onze ALM consultancy ondersteunen wij een groot aantal pensioenfondsen in binnen en buitenland bij het uitvoeren van ALM analyses. Wij kunnen alle vraagstukken aan. Hierbij kunt u denken aan een uitgebreide analyse over de nieuwe regeling binnen een nieuw pensioenstelsel, maar bijvoorbeeld ook aan een in omvang en kosten beperkte analyse waarbij het beleid wordt getoetst aan de actuele omstandigheden en verwachtingen.

Neem contact op met onze consultants

 

In de ALM-studie kunnen verschillende vraagstukken centraal staan. Een aantal veelvoorkomende onderwerpen en vraagstukken:

  • Strategische assetallocatie passend bij de risicohouding van Sociale Partners;
  • Impact van de premiestelling op de solidariteit tussen verschillende generaties;
  • De gevolgen van een fusie of het onderbrengen bij een APF of BPF;
  • Evenwichtige belangenafwegingen in kaart brengen via maatmensen;
  • Verandering van de renteafdekking en economische verwachtingen;
  • Wijzigingen in beleid en kortingsrisico’s;
  • Het pensioenresultaat bij een aanpassing van de pensioenregeling.

Naast reguliere ALM studies voor defined benefit regelingen ondersteunen wij u ook graag bij het vaststellen van de optimale lifecycles voor een beschikbare premie regeling.

Wij kunnen u ook ondersteunen bij het uitvoeren van de Haalbaarheidstoets, het vaststellen van een herstelplan, het aanleveren van informatie voor de jaarlijkse pensioencommunicatie aan deelnemers (Uniforme RekenMethode-URM) of voor het vastleggen van de risicohouding voor uw DC regeling.

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm