Vanuit IORP II is aan pensioenfondsen de verplichting opgelegd om ten minste driejaarlijks een Eigenrisicobeoordeling uit te voeren. Hoe ziet zo’n beoordeling eruit en op welke wijze moet zo’n beoordeling uitgevoerd worden?

Een van de kernbepalingen bij de introductie van de IORP II richtlijn is het expliciet inrichten van een risicomanagementorganisatie binnen de pensioenfondsen. Daartoe is, naast de sleutelfunctie risicobeheerfunctie, de verplichte Eigenrisicobeoordeling (“ERB”) in het leven geroepen.

Wat is nu eigenlijk een “ERB”?

Ten eerste is de ERB een toetsing van de effectiviteit van het risicobeheer, inclusief de (feitelijke) beheersmaatregelen en de doelmatigheid daarvan. Daarnaast is de ERB een instrument voor een pensioenfonds om inzicht te krijgen in de samenhang tussen de strategie, de materiële risico’s en de mogelijke consequenties voor de verschillende belanghebbenden.

Nederlandse pensioenfondsen zijn verplicht om ten minste driejaarlijks een eigenrisicobeoordeling (“ERB”) uit te voeren. Daarnaast dient, ingeval van een significante wijziging in het risicoprofiel van het fonds of door het fonds uitgevoerde pensioenregelingen, zo spoedig mogelijk een eigenrisicobeoordeling uitgevoerd te worden.

Inhoud ERB

De ERB dient aan een aantal onderdelen te voldoen die de basis vormen van de opzet van het ERB-rapport. Onderstaande figuur bevat de vertaling die Ortec Finance daarbij aanhoudt.

ERB Checklist

De Checklist helpt u om aan de hand van een aantal vragen snel inzicht te krijgen in waar uw organisatie staat en welke stappen nog nodig zijn voor een complete Eigenrisicobeoordeling. Benieuwd hoe uw pensioenfonds ervoor staat? Vul de Checklist in middels onderstaande button.

Naar de ERB Checklist

Gerelateerde insights

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm