In de huidige uitdagende omgeving is het belangrijker dan ooit dat CRO en (investerings)bestuur beschikken over een goed strategisch risico kader, dat consistente evaluatie en controle van strategische risico's en doelstellingen vergemakkelijkt.

In hoeverre zijn uw lange- en korte-termijn strategische doelstellingen nog steeds haalbaar? Zijn de risico's nog steeds binnen het risicobudget? Wat is het effect van marktontwikkelingen op uw (dynamisch) beleggingsbeleid? Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance de Risk Navigator service aan pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en staatsinvesteringsfondsen.

De Risk Navigator biedt institutionele beleggers een actueel overzicht van de financiële risico's vanuit een holistisch perspectief van de balans, inclusief begeleiding over hoe en wanneer deze risico's te managen. De Risk Navigator heeft een modulaire opzet waardoor hij voldoet aan de specifieke behoeften van elke belegger.

Pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en staatsinvesteringsfondsen krijgen te maken met veel complexiteit als het gaat om beslissingen over hun beleggingsportefeuille. Sommigen hebben de neiging om zich te concentreren op het micro-niveau, terwijl macro-niveau beslissingen meestal een grotere invloed hebben op risico en rendement. Wijzigingen in uw financiële positie of markt omstandigheden vereisen regelmatige evaluatie van uw strategische risico's en rendementsdoelstellingen. In hoeverre zijn uw lange- en korte-termijn strategische doelstellingen nog steeds haalbaar? Zijn de risico's nog steeds binnen het risicobudget? Hoe hebben marktomstandigheden zich ontwikkeld in de loop van de tijd, wat betekent dit voor de risico en rendement outlook op de korte en middellange termijn, en hoe is dit te vertalen in termen van uw (dynamisch) beleggingsbeleid?

De Risk Navigator service biedt een duidelijke signaalfunctie, inclusief begeleiding over hoe risico's te managen. 

Past naadloos bij Strategisch Risicomanagement

De Risk Navigator service van Ortec Finance geeft inzicht in deze relevante vragen en past naadloos in het algemene Strategisch Risicomanagement proces. Het omvat de feedback-lus voor evaluatie van de specifieke doelstellingen en risicobereidheid, zoals geformuleerd in de ALM-fase. Ortec Finance gebruikt hiervoor een consistent ALM simulatiemodel (GLASS), dat geïntegreerde lange- en korte-termijn risico's en rendementen repliceert. De Risk Navigator service kan binnen uw eigen organisatie worden ingericht en is direct toegankelijk.

Meer over GLASS

Strategisch Risicomanagement

  • Strategisch risicomanagement proces gebaseerd op consistente korte- en lange-termijn beoordeling van risico en rendement
  • Bijhouden van strategische doelstellingen en risico's, inclusief de communicatie met stakeholders
  • Signaalfunctie vanuit een holistisch perspectief van de balans
  • Periodieke begeleiding over hoe en wanneer risico's managen

Rapportage

  • Zorgen dat alle belanghebbenden passende rapportages ontvangen
  • Visueel presenteren van de belangrijkste risicoanalyse, afgestemd op uw specifieke behoeften

Risico-analyses

  • Balanssimulatie met groot aantal scenario's
  • De belangrijkste risico's identificeren
  • Beter begrip van balansdynamiek
  • Wat-als-analyse om de impact van beleidsalternatieven te beoordelen

 

Lees onze whitepaper
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm