Met trots mogen we u vertellen dat de certificering van de marktwaardering binnen TMS en de markt- en beleidswaardering binnen WALS en FMP succesvol is afgerond.

Woningcorporaties gebruiken voor het vaststellen van de marktwaarde en beleidswaarde voor de jaarrekening verschillende softwarepakketten. Deze pakketten moeten jaarlijks worden gecertificeerd. Vanaf heden hebben wij dit stempel mogen ontvangen. Hierbij is de certificering geldig op TMS versie 2018.2.2 en WALS en FMP versie 6.19 welke sinds respectievelijk 18 en 21 januari beschikbaar zijn gesteld.

Wat houdt de certificering in?

Jaarlijks laat Ortec Finance door BDO de rekenregels van de marktwaarde en beleidswaarde beoordelen. Hierbij wordt een oordeel gegeven over de overeenstemming van deze rekenregels met de in het handboek voorgeschreven regels. Naast de certificering van de rekenregels laten wij door BDO bovendien ook het ontwikkelproces beoordelen. Ook is er door Fakton BZK in opdracht van het ministerie een onderzoek uitgevoerd waarin de afwijking in waarde tussen verschillende softwarepakketten is onderzocht. Dit onderzoek is een verplicht onderdeel van het certificeringstraject.

Beide trajecten hebben voor onze software geen wijzigingen opgeleverd. Hiermee laat Ortec Finance zien dat de hoge kwaliteitsstandaard die voor onze dienstverlening geldt ook wordt nageleefd.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm