Het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018’ is gepubliceerd. U kunt het handboek hier downloaden.

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2018

Het handboek beschrijft op welke wijze woningcorporaties de marktwaarde in verhuurde staat van hun vastgoed in exploitatie moeten bepalen voor de jaarrekening 2018. Het handboek marktwaardering wordt ieder jaar in oktober opnieuw vastgesteld na aanpassing aan de actuele ontwikkelingen.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn:

  • Actualisatie van de normen en de parameters naar peildatum 31 december 2018;
  • Verplichte toepassing van een full taxatie voor woningen binnen krimpgebieden;
  • Vervallen van verplichting tot update-taxatie bij full taxaties;
  • Samenvoeging van de hoofdstukken BOG/MOG en Intramuraal vastgoed;
  • Toevoeging van een hoofdstuk over de beleidswaarde.

Zoals u van ons gewend bent, ondersteunen wij u ook dit jaar bij de totstandkoming van de marktwaarde in verhuurde staat van uw corporatie. Wij doen dit met onze oplossingen WALS/FMP en Ortec Finance TMS, én een koppeling tussen deze twee applicaties waardoor er een 1-op-1 aansluiting is.

Voor TMS gebruikers

U maakt u al gebruik van Ortec Finance TMS. Dat betekent dat u al kon starten met het waarderingsproces. Zoals u gewend bent, informeren we u als TMS-gebruiker spoedig over de planning van onze release met betrekking tot het nieuwe handboek. U gaat in deze versie ook profiteren van de verbeterde functionaliteit op het gebied van procesbeheer en validatie.

Nog geen Ortec Finance TMS

Wilt u ook gebruik maken van Ortec Finance TMS, de koppeling met WALS/FMP, en daarmee borging van een juiste en consistente berekening van de beleidswaarde?

Neem contact op om TMS voor uw corporatie nog vóór de komende jaarrekening eenvoudig en efficiënt te laten implementeren. Hiermee profiteert u net als inmiddels 130 andere corporaties van de voordelen van Ortec Finance TMS.

Contact

Heeft u interesse in Ortec Finance TMS of heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem contact op met contact@ortecfinance.com. Of vraag direct een demo TMS aan via deze link.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm