Duur: 3 uur | 13:30 – 16:30 uur

Investering: 375 euro Vrij van B.T.W. per persoon

Datum en locatie: Donderdag 4 maart 2021 | Online | Nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

 
Inschrijven

 

Corporaties hebben belang bij goede taxatiewaarden van hun bezit. Zo is de WOZ-waarde van grote invloed om de hoogte van de af te dragen belastingen en de maximale huur vanuit het woningwaarderingsstelsel. Ook kunnen de jaarlijkse WOZ-waarderingen van pas komen bij de controle van leegwaarden, markthuren en marktontwikkelingen. In deze kennissessie leggen we daarom uit wat het belang is van deze WOZ-waarden voor jouw corporatie en hoe deze WOZ-waarde tot stand komt. De kennissessie wordt ingeleid met een schets van het wettelijk kader van waaruit de Wet WOZ wordt toegepast. We sluiten af met een beschouwing over de financiële invloed van de hoogte van WOZ-waarderingen.

Voor wie?

Corporatiemedewerkers die betrokken zijn bij de WOZ-waardering en overleggen met de gemeente, corporatiemedewerkers die intern te maken krijgen met de WOZ-waarde of corporatiemedewerkers die meer willen weten over de WOZ-waarde.

Wat kan je verwachten?

In deze kennissessie gaan we in op de belangrijkste facetten van de WOZ-waardering. Aan het einde van de sessie ben je in staat om antwoord te geven op de volgende vragen:
  • Hoe ziet het wettelijk kader, van waaruit de Wet WOZ wordt toegepast, eruit?
  • Wat is het belang van de WOZ-waarde voor een corporatie?
  • Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?
  • Welke waarderingsmethoden zijn beschikbaar bij verschillende objecten (DAEB, Niet-DAEB)?
  • Welke parameters beïnvloeden de WOZ-waarde?
  • Hoe betrouwbaar is deze WOZ-waarde?
  • Wat is de invloed van de WOZ-waarde op de corporatie (financieel, BAG)?

We vervolgen de sessie met praktijkcasussen en tonen de onderliggende waarderingsmethodieken van diverse typen vastgoed, DAEB en niet-DAEB. Je krijgt inzicht in de parameters die de WOZ-waarde beïnvloeden, zodat je meer kennis hebt over de totstandkoming van de taxaties, als je in overleg gaat met de gemeente. We sluiten af met een beschouwing over de financiële invloed van de hoogte van WOZ-waarderingen.

Praktijkcasus

Tijdens elke opleiding gaan we aan de slag met een praktijkcasus. Hoe ziet jouw praktijkcasus eruit? Welke leerdoelen pas je daarmee ook echt direct in de praktijk toe?
Tijdens de kennissessie gebruiken we verschillende praktijkcasussen om de onderliggende waarderingsmethodieken van diverse typen vastgoed en DAEB en niet-DAEB te tonen. De software van Ortec Finance wordt daarbij ingezet om alle type objecten op een eenvoudige manier te taxeren. Ook laten we hiermee de waardeopbouw zien. Je krijgt daarmee praktijkgericht inzicht in de parameters die de WOZ-waarde beïnvloeden. Deze kennis over de totstandkoming van de taxaties kan helpen als je in overleg gaat met de gemeente of intern met de waardebepaling betrokken bent.

Inschrijven

Door wie?

De kennissessie wordt gegeven door Maarten-Jan Evers die al bijna 25 jaar werkzaam is in de WOZ. Hij is opgeleid als makelaar/taxateur en heeft de hele transitie van de papieren taxatie per object tot modelmatige herwaardering van complete gemeenten meegemaakt en deels geïnitieerd. De laatste 12 jaar is hij werkzaam bij Ortec Finance waar hij senior consultant is voor de WOZ-taxatieapplicatie OrtaX. Hij is in staat om helder, vanuit de praktijk, uitleg te geven over de facetten van de WOZ. Het begrip WOZ-waarde, wat betekent dit?

Certificaat

De bijeenkomsten, trainingen en opleidingen van Ortec Finance zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je voor de bovenstaande training een certificaat met Permanente Educatie (PE) punten van ons ontvangen. Je kunt dit in het inschrijfformulier opgeven. Je ontvangt het certificaat alleen bij geregistreerde online deelname van volledige duur van de training.

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Deze training wordt door Ortec Finance op afstand via het internet gegeven. Ortec Finance streeft ernaar om de opleidingen zonder technische problemen te laten verlopen. In het geval van technische problemen aan de zijde van Ortec Finance zal Ortec Finance in samenspraak met de deelnemers een passend alternatief aanbieden. Indien het technische probleem zich aan de zijde van de deelnemer voor doet, dan zal Ortec Finance zich inspannen om de deelnemer een passend alternatief te bieden.
Op deze opleiding zijn de Ortec Finance Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing.

Meer informatie en/of vragen over deze opleiding?

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Bianca van de Kaa, via info-rem@ortec-finance.com of 010 700 56 30.
X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm