Maandalert woningmarkt juni 2019

De gemeente Amsterdam stijgt het hardst. Het aantal verkochte woningen neemt fors toe!

De woningmarkt in Amsterdam heeft zich volledig hersteld van de daling van vorige maand. In Amsterdam berekenden we in april zelfs een prijsstijging van 1,5%. Dit staat in schril contrast met het toenemend aantal gemeenten waarin de woningmarkt onder druk staat en de prijzen dalen. Op Provinciaal niveau stagneren de prijzen in Friesland en Zeeland. Friesland is daardoor op jaarbasis de provincie met de kleinste prijsontwikkeling (6%). Voor geheel Nederland geldt dat de woningmarkt een prijsstijging heeft van 8,2% op jaarbasis. Sinds begin 2019 is deze stijging echter afgenomen met 0,5%.

Opvallend is de toename van het aantal verkochte woningen. In april zijn er 7,6% meer woningen verkocht dan in maart. Het aantal verkopen van huizen van boven 1 miljoen euro nam zelfs met 20% toe. De gemeente met de hoogste mediane verkoopprijs van ruim 1,4 miljoen is Terschelling, op de voet gevolgd door Rozendaal met een mediane verkoopprijs van 1,2 miljoen.

Bekijk Maandalert woningmarkt

X