In april 2022 stijgen de woningprijzen nog steeds, echter met slechts 0,8%. Op jaarbasis stijgen de woningprijzen ook minder hard dan vorige maand, al bedraagt de stijging nog steeds bijna 18,5%. Dit is een afname ten opzichte van vorige maand van rond de 0,5%.

Deze maand onderzoeken we welke mogelijke filteringen een reëler beeld geven van het totaal aantal 'zuivere' transacties. Hiermee kijken we naar zaken als: wie zijn de kopers of verkopers, kijken we wel puur naar woningen of zitten er ook niet-woningen tussen, wordt de woning verkocht met een huurder erin?

Reëler beeld van het aantal woningen dat echt op de markt heeft gestaan, door nieuwe selectie

In onderstaande figuur is te zien hoeveel transacties er in de afgelopen twee jaar zijn geregistreerd en gecommuniceerd. We maken, door een aantal filteringen aan te brengen, ook inzichtelijk hoeveel reguliere transacties er worden gedaan per maand. Zo geven we een beter beeld van het woningaanbod dat daadwerkelijk op de markt verschenen is en hoe zich dat in de tijd verhoudt.

Maandalert Woningmarkt juni 2022

Waarom doen we dit? Transacties aan beleggers of andere instanties vertroebelen het aantal zuivere transacties omdat er vaak meerdere woningen in één keer worden gekocht. Daarnaast betreft het een puur zakelijke transactie van woningen welke veelal niet eens op de woningmarkt te koop zijn verschenen. De eerste opgevoerde filter is dus voor het gegeven of de transactie aan een natuurlijk persoon is verkocht.

Het aantal transacties is in april 2022 vergeleken met die van de maand nagenoeg gelijk gebleven; 19.000 verkochte woningen (ongefilterd). Ten opzichte van vorig jaar zijn dit echter ruim 3.000 minder transacties! In de figuur hieronder is voor de laatste keer het ongefilterde aantal transacties weergegeven.

Bekijk meer detail per gemeente op de interactieve kaart via deze link naar de Maandalert Woningmarkt.

Maandalert Woningmarkt persoonlijk ontvangen?

Altijd als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de woningmarkt? Meld je dan via de button aan voor de Maandalert Woningmarkt. Wanneer een nieuwe Maandalert Woningmarkt wordt gepubliceerd krijgt u deze persoonlijk per email toegestuurd.

Aanmelden Maandalert Woningmarkt 

Over Real Estate Valuation

Ortec Finance biedt producten en diensten die efficiënte, betrouwbare en transparante waardering door vastgoedeigenaren, overheden, taxateurs en kredietverstrekkers mogelijk maken.

X
Cookies help us improve your website experience.
By using our website, you agree to our use of cookies.
Confirm