Op vrijdag 4 juni 2021 heeft de Minister van BZK de Kamer geïnformeerd over de nieuwe Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW).

Met de IBW informeert de minister gemeenten en huurdersorganisaties over de extra bestedingen die corporaties kunnen doen met leningen, binnen de grenzen van het Financieel kader Aw/WSW. Dit jaar zijn rapportages gemaakt op corporatie- en gemeenteniveau. Deze zijn binnenkort te downloaden via de website van BZK.

Investeringsvoornemens stijgen

Dit jaar hebben corporaties meer investeringsvoornemens dan vorig jaar (52,5 mrd. in plaats van 46,4 mrd.). De IBW is gedaald tot 35 mrd. De IBW onderstreept het tekort in de sector van 24 mrd. Op de korte termijn bestaat er in de meeste regio’s nog financiële ruimte maar vanaf 2024 ontstaan tekorten.

Rol Ortec Finance

Ortec Finance heeft de IBW berekend in opdracht van het ministerie van BZK. Ook hebben wij meegewerkt aan de landelijke onderzoeken naar Opgaven en Middelen van Corporaties. In opdracht van Aedes kijken wij samen met ABF Research met functionele regio’s naar de opgaven en de middelen in functionele regio’s.

Vragen?

Heb je vragen over hoe groot de bijdrage is die jouw corporatie kan leveren aan de volkshuisvesting? Neem daarvoor contact op met Maarten van ’t Hek via onderstaande contactgegevens.

X